Personlig presentation av Johan Åkerstedt

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Forskning

Publikationer