Kurs GBY2NG

Byggplanering och arbetsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper om byggandets organisation och genomförande samt grundläggande arbetsmiljöarbete.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för byggprocessen och dess olika skeden
 • redogöra för projekteringsprocessen och svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
 • definiera byggbranschens aktörer och deras uppdrag
 • beskriva vilka handlingar som upprättas och används under ett byggprojekts genomförande
 • ange vilka lagar och regler som påverkar byggandet i Sverige
 • redogöra för byggplaneringens betydelse för hållbar utveckling
 • beskriva olika entreprenadformer
 • upprätta handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag
 • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder i projekteringsskedet beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer
 • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete ur fysiskt och psykosocialt perspektiv
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • 45 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram eller Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3S
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Persson