Kurs GEG2ZR

Introduktion till hållbara energisystem

4,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppet hållbar utveckling
  • använda grundläggande begrepp i energilära på ett korrekt sätt
  • genomföra enkla energitekniska beräkningar och ge exempel på hur energianvändningen kan effektiviseras i olika delar av samhället
  • beskriva samhällets energianvändning och förklara hur de vanligaste energisystemen för generering, distribution och användning av el och värme är uppbyggda
  • redogöra för miljöproblem kopplade till samhällets energianvändning, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
  • redogöra för energisystemets betydelse samt förhållande till hållbar utveckling

 

Ca 4 st obligatoriska onlineträffar, mest seminarier.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3FVH
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Ersson