Utbildningsprogram TBPFG

Byggteknik - Produktion och förvaltning

Vill du vara med att leda produktionen eller förvaltningen av framtidens hållbara byggen? Vår unika byggutbildning ger dig stora chanser till arbete direkt efter utbildningen då den bedrivs i nära samverkan med branschen. Under sista året tillbringar du hela 24 dagar på ett företag i byggbranschen.
120 högskolepoäng Grundnivå

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap inom både hus- anläggning-, och markbyggnad. Du lär dig hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av byggprojekt.

Det finns tre stora fördelar för dig som väljer att läsa detta program. Den första är att utbildningen ges i nära samverkan med byggbranschen med flera företagsförlagda uppgifter och praktik under avslutningsåret. Den andra är att praktiska delar av utbildningen sker i ett välutrustat bygglabb. Den tredje fördelen är att programmet är projektbaserat, många av kurserna genomförs i projektform.

Till denna utbildning finns ett alternativt urval. 1/3 av programmets platser fördelas till sökanden som utöver behörighetskraven för programmet har arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års arbete på heltid. I samband med ansökan ska ett personligt brev samt yrkeserfarenhet styrkt av ett dokument som arbetsgivarintyg, yrkesbevis eller motsvarande laddas upp på antagning.se. 

Alumn Sanna Ryngmark.jpeg.jpgJag heter Sanna, kommer från Kiruna och gick ut programmet Byggteknik- produktion och förvaltning som då hette Byggarbetsledarprogrammet våren 2018.

Var arbetar du idag?

Idag arbetar jag som entreprenadingenjör på Peab Anläggning i Kiruna. Efter examen jobbade jag hos Peab i Gävle. Vad min roll innebär beror på vilket projekt jag är på. Ena dagen är mitt arbete att stödja platschefer inom KMA, kontraktsadministration, ekonomi och arbete direkt mot produktion. Den andra dagen arbetar jag med kalkyler och anbud, tar fram avtal och går på anbudspresentationer. Ett roligt och varierande jobb med enorma möjligheter att utvecklas! 

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

I efterhand har jag insett hur stor nytta jag haft av utbildningen! Det gav mig en stabil grund att stå på och skapade igenkänning när jag väl kom ut i arbetet vilket gjorde att jag kunnat vidareutveckla kunskaperna från utbildningen. 

Har du något minne från din studietid som du vill dela med dig av?

Ett av de bästa minnet är när jag och min klasskompis skrev examensarbete ihop, men solen sken utomhus och vi ville inte missa det. Så vi drog med datorerna utomhus och la oss på filtar i gräset. Kisade och kämpade med att se skärmen. Solen fortsatte skina i några veckor till och det slutade med att vi skrev resten av examensarbetet utomhus. Examensarbete blev riktigt bra och så även våran solbränna. Senare fick vi även pris för bästa examensarbete i klassen. Så att förena nytta med nöje är ett vinnande koncept. 

Om du fick ge studenter ett karriärstips, vad skulle det vara?

Branschen är så mycket större än att bara bygga hus, se dig om och våga testa! Passa på att utnyttja varje chans att träffa företag och nätverka för på så vis får du upp ögonen för branschen och de får upp ögonen för dig.

Framtidsplaner när det gäller ditt arbete ?

Mina framtidsplaner är att fortsätta utvecklas på Peab och att få testa på många olika typer av projekt. Jag har lärt mig otroligt mycket på den här tiden och då har resan bara börjat!


Namn: Anton Leveland
Kommer från: Linghed
Studietid: 2018-2020

Hej Anton, vAnton Leveland.jpgarför valde du att studera programmet?

Jag valde den här utbildningen för att jag vill lära mig mer om bygg och anläggning, dels vill jag använda mig av kunskapen på fritiden och komma in i en bransch som är bred och lärorik. Den här utbildningen är en väldigt bra väg att få in en fot i branschen.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Jag har jobbat inom industrin sen jag gick ut gymnasiet och kände att jag ville lära mig något nytt. Jag hittade utbildningen av en slump och ansökte direkt.

Hur är det på utbildningen?

Jag tycker att utbildningen är bra och att vi lär oss rätt saker. Vissa saker kan jag tycka att man kan dyka lite djupare i och vissa saker lite mindre.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa är att vi har praktik, då får vi verkligen chansen att knyta kontakter.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Veckorna varierar väldigt mycket, ena veckan kan vara fullspäckad och nästa väldigt glest i schemat men då passarna man på att arbeta med grupparbeten.

Har du några tips till blivande studenter?

Var intresserad och nyfiken. Utbildningen ger så mycket mer om man verkligen tycker att det man lär sig är intressant.

Vad tycker du om att många av kurserna utförs i projektform?

Bra, man får träna på att samarbete och strukturera.

Vad innebär det att en del av utbildningen sker i ett välutrustat bygglabb?

Jag föredrar praktiskt utförande framför teoretiskt så det är bra. Hade gärna haft fler övningar i bygglabb.

Utbildningens innehåll

Programmet är utformat för att ge en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus-, anläggning och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet. Utbildningen är projektbaserad där du får planera och utforma byggnader och anläggningar.

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan byggteknikprogrammen och branschen och ansvarar för ett kalendarium med rullande aktiviteter där studenter regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör både att vi säkerställer att utbildningen är relevant så att våra studenter är anställningsbara efter utbildningen samt att du som student har en fot i branschen redan innan examen. 

Under hela sista läsåret läser du en verksamhetsförlagd utbildning där du varvar teoretiska studier på högskolan med att studera det praktiska arbetet på ett företag. Där studeras ledarrollen, anbudsprocessen, produktionsprocessen samt överlämnande fasen. Kursen består av campusförlagda lektioner och seminarier samt att varje student tilldelas ett eget företag där du studerar det praktiska arbetet under 24 dagar arbetsdagar utspridda under läsåret. Det här är en mycket uppskattad del av utbildningen från både studenter och företag och ger unika möjligheter till anställning.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. 

Kurserna står i bokstavsordning och inte i den ordning som de ges under programmet.

Arbetsplatsförlagd utbildning, 10 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp
BIM i byggprocessen, 5 hp 
Byggfysik, 7,5 hp
Byggkonstruktioner, 5 hp
Byggmatematik 5hp
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp
Digitala ritverktyg, 5 hp
Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 7,5 hp
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Husbyggnadsprojekt I – små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Husbyggnadssystem, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
Installationsteknik, 5 hp
Ledarskap, 5 hp
Projektmetodik, 5 hp
Vägteknik - 7,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus, anläggning och markbyggnad. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt. Efter utbildningen kan du arbeta som produktionsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar. Ett annat arbetsområde är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är en bra grund för många yrken där det krävs byggtekniska kunskaper som tex skadereglerare eller om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar skapar en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren. Tack vare vår goda samverkan med branschen är våra studenter snabbt ute i arbetslivet efter avslutade studier.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot produktion och förvaltning. 

Studera vidare

Om du vill få ännu djupare förståelse för beräkningar och dimensionering kan du efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av vår Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). För detta krävs Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper.

Senast granskad: