Utbildningsprogram TBTFG

Byggteknik – produktion och förvaltning

Led produktion och förvaltning av hållbara byggen. Du får en bred byggteknisk kompetens inom hus och vägar samt får använda dina kunskaper på en arbetsplats inom bygg eller förvaltning. Efter avslutad utbildning är arbetsledare, fastighetsförvaltare eller produktionsledare möjliga yrken.
120 högskolepoäng Grundnivå

Programmet ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap inom både hus och anläggning. Du lär dig förstå byggprocessens skeden och hur man planerar, leder och genomför bygg- och förvaltningsprojekt. Flera kurser i programmet genomförs i projektform där studenten arbetar med planering, produktion och förvaltning. Under programmets gång genomförs även laborationer och tester i bygglabbet som studenterna också har tillgång till under sitt examensarbete. Näringslivskontakten inom programmet är unik i landet vilket för att de flesta studenter har en fot ute i branchen redan innan examen. 

Utbildningens innehåll

Programmet är en tvåårig högskoleutbildning med kurser som spänner över hela byggprocessen från tidiga skeden fram till utformning, uppförande och förvaltning av byggnader. Med din breda kompetens inom den byggda miljön, lagstiftning inom bygg och miljö, expertis inom projektledning och processhantering, samt användning av avancerade digitala ritverktyg, är du efter avslutad utbildning rustad för att snabbt och effektivt utveckla idéer och leda genomförandet av planeringen.

Genom högskolans unika och nära samverkan med branschen får du arbeta med verkliga projekt och blir tidigt introducerad till arbetsmarknaden – kommuner, myndigheter, byggföretag och konsulter. Programmet passar dig som söker en ny karriärväg, strävar efter vidareutbildning inom byggbranschen eller dig som har ett intresse för bygg. 

Kurserna står i den ordning som de ges. Du läser flera kurser samtidigt och en del kurser sträcker sig även över två läsperioder. 

År 1
Arkitektur och byggande, 5 hp
Digitala ritverktyg, 5 hp
Projektmetodik, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
BIM i byggprocessen, 5 hp
Byggmatematik 5 hp
Byggfysik, 7,5 hp
Husbyggnadsprojekt I – Små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Vägteknik, 7,5 hp

År 2
Arbetsplatsförlagd utbildning 10 hp
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggkonstruktioner 5 hp
Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp
Fastighetsförvaltning 7,5 hp
Installationsteknik 5 hp
Ledarskap 5 hp
Examensarbete 7,5 hp

Studenter berättar

Bild på person med bygghjälm som tittar på en ritning

"Jag valde den här utbildningen då jag vill vara en del av en bransch som samhället alltid kommer vara i behov av."

Sofie uppskattade det nära samarbetet utbildningen har med näringslivet och skrev anställningsavtal med ett företag innan hon tog sin examen.

Läs hela intervjun med Sofie

Träffa våra studenter

 

 

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten under programmet är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan byggteknikprogrammen och branschen. De driver ett omfattande schema med olika aktiviteter där du som student regelbundet får möjlighet att interagera med företag, kommuner och myndigheter. Dessa aktiviteter inkluderar lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, praktikplatser hos företag och arbetsmarknadsdagar. Det nära samarbetet med näringslivet ger studenterna värdefull kontakt med branschen redan innan examen.

Under det sista läsåret kommer du att genomföra en verksamhetsförlagd kurs. Denna del av utbildningen innebär att du kombinerar teoretiska studier på högskolan med fem veckors praktiskt arbete på ett företag, utspritt över läsåret. Under denna period kommer du att fokusera på att studera ledarskapsrollen, anbudsprocessen, produktionsprocessen och överlämningsfasen. Denna praktiska erfarenhet är mycket uppskattad av både studenter och företag och ger unik kontakt med branschen för framtida möjligheter till anställning.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om hus och anläggning. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt. Här är några exempel om vad du kan arbeta med efter utbildningen:

  • Som produktionsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar.
  • Som förvaltare: utveckla, bevara eller underhålla fastigheter. 
  • Som bygghandläggare på en kommun. 
  • Eller i andra yrken där det krävs byggtekniska kunskaper som till exempel skadereglerare, projektledare eller om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar skapar en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren. Tack vare vår goda samverkan med branschen är våra studenter snabbt ute i arbetslivet efter avslutade studier.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot produktion och förvaltning. 

Studera vidare

Om du vill få ännu djupare förståelse för beräkningar och dimensionering kan du efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av vår Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). För detta krävs Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c alt Matematik D.

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3R
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Stina Johansson