Utbildningsprogram TBPFG

Byggteknik - Produktion och förvaltning

Vill du vara med att leda produktionen eller förvaltningen av framtidens hållbara byggen? Vår unika byggutbildning ger dig stora chanser till arbete direkt efter utbildningen då den bedrivs i nära samverkan med branschen. Under sista året tillbringar du hela 24 dagar på ett företag i byggbranschen.
120 högskolepoäng Grundnivå

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap inom både hus- anläggning-, och markbyggnad. Du lär dig hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av byggprojekt.

Det finns tre stora fördelar för dig som väljer att läsa detta program. Den första är att utbildningen ges i nära samverkan med byggbranschen med flera företagsförlagda uppgifter och praktik under avslutningsåret. Den andra är att praktiska delar av utbildningen sker i ett välutrustat bygglabb. Den tredje fördelen är att programmet är projektbaserat, många av kurserna genomförs i projektform.

Till denna utbildning finns ett alternativt urval. 1/3 av programmets platser fördelas till sökanden som utöver behörighetskraven för programmet har arbetslivserfarenhet motsvarande minst två års arbete på heltid. I samband med ansökan ska yrkeserfarenhet styrkas av ett dokument som arbetsgivarintyg, yrkesbevis eller motsvarande laddas upp på antagning.se. 

Utbildningens innehåll

Programmet är utformat för att ge en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus-, anläggning och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet. Utbildningen är projektbaserad där du får planera och utforma byggnader och anläggningar.

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan byggteknikprogrammen och branschen och ansvarar för ett kalendarium med rullande aktiviteter där studenter regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör både att vi säkerställer att utbildningen är relevant så att våra studenter är anställningsbara efter utbildningen samt att du som student har en fot i branschen redan innan examen. 

Under hela sista läsåret läser du en verksamhetsförlagd utbildning där du varvar teoretiska studier på högskolan med att studera det praktiska arbetet på ett företag. Där studeras ledarrollen, anbudsprocessen, produktionsprocessen samt överlämnande fasen. Kursen består av campusförlagda lektioner och seminarier samt att varje student tilldelas ett eget företag där du studerar det praktiska arbetet under 24 dagar arbetsdagar utspridda under läsåret. Det här är en mycket uppskattad del av utbildningen från både studenter och företag och ger unika möjligheter till anställning.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar. 

Kurserna står i bokstavsordning och inte i den ordning som de ges under programmet.

Arbetsplatsförlagd utbildning, 10 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp
BIM i byggprocessen, 5 hp 
Byggfysik, 7,5 hp
Byggkonstruktioner, 5 hp
Byggmatematik 5hp
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp
Digitala ritverktyg, 5 hp
Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 7,5 hp
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Husbyggnadsprojekt I – små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Husbyggnadssystem, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
Installationsteknik, 5 hp
Ledarskap, 5 hp
Projektmetodik, 5 hp
Vägteknik - 7,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus, anläggning och markbyggnad. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt. Efter utbildningen kan du arbeta som produktionsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar. Ett annat arbetsområde är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar. Utbildningen är en bra grund för många yrken där det krävs byggtekniska kunskaper som tex skadereglerare eller om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar skapar en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren. Tack vare vår goda samverkan med branschen är våra studenter snabbt ute i arbetslivet efter avslutade studier.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot produktion och förvaltning. 

Studera vidare

Om du vill få ännu djupare förståelse för beräkningar och dimensionering kan du efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av vår Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). För detta krävs Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper.

Senast granskad: