Utbildningsprogram TBTFG

Byggteknik – Produktion och förvaltning

Led produktionen eller förvaltningen av hållbara byggen. Du får en bred byggteknisk kompetens inom hus och vägar samt får använda dina kunskaper på en arbetsplats inom bygg eller förvaltning. Efter avslutad utbildning är arbetsledare, fastighetsförvaltare eller produktionsledare möjliga yrken.
120 högskolepoäng Grundnivå

Vill du ha ett varierande och spännande jobb? Programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning ger dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap inom både hus- anläggning-, och markbyggnad. Du lär dig förstå byggprocessens skeden och hur man planerar, leder och genomför bygg- och förvaltningsprojekt.

Flera kurser i programmet genomförs i projektform där studenten arbetar med planering, produktion och förvaltning. Under programmets gång genomförs även laborationer och tester i bygglabbet som eleverna också har tillgång till under sitt examensarbete. 

Utbildningens innehåll

Programmet är utformat för att ge en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både anläggning, hus-, och markbyggande samt hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet. Utbildningen är projektbaserad där du får planera och utforma byggnader och anläggningar samt hur de ska förvaltas.

Utbildningen ger dig möjlighet att lära dig hela byggprocessen, allt ifrån förvaltningen av ett helt projekt till produktionsstadiet. Du får lära dig att analysera och lösa uppgifter, ofta i projektform tillsammans med andra. Viktiga kompetenser som betonas i utbildningen är just samarbetsförmåga, initiativförmåga, problemlösarförmåga samt förmåga att arbeta i grupp.

Programmets kurser

Kurserna står i bokstavsordning och inte i den ordning som de ges under programmet.

Arbetsplatsförlagd utbildning, 10 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp
BIM i byggprocessen, 5 hp 
Byggfysik, 7,5 hp
Byggkonstruktioner, 5 hp
Byggmatematik 5hp
Byggplanering och arbetsmiljö, 7,5 hp
Byggproduktion och arbetsmiljö, 7,5 hp
Digitala ritverktyg, 5 hp
Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 7,5 hp
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Husbyggnadsprojekt I – små byggnader och bostadsområden, 15 hp
Husbyggnadssystem, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
Installationsteknik, 5 hp
Ledarskap, 5 hp
Projektmetodik, 5 hp
Vägteknik - 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

Utbildningen ges också i nära kontakt med byggbranschen och näringslivskontakten är unik i landet. Föreningen ByggDialog Dalarna fungerar som en länk mellan byggteknikprogrammen och branschen och ansvarar för ett kalendarium med rullande aktiviteter där studenter regelbundet får träffa företag, kommuner och myndigheter. Det ordnas lunchseminarier, studiebesök, gemensamma tävlingar, företagsförlagda uppgifter och arbetsmarknadsdagar. Samarbetet gör både att vi säkerställer att utbildningen är relevant så att våra studenter är anställningsbara efter utbildningen samt att du som student har en fot i branschen redan innan examen.

Under hela sista läsåret läser du en verksamhetsförlagd utbildning där du varvar teoretiska studier på högskolan med att utspritt över läsåret under 4-5 veckor ha uppgifter som är förlagda på plats på ett företag. Där studeras ledarrollen, anbudsprocessen, produktionsprocessen samt överlämnande fasen. . Det här är en mycket uppskattad del av utbildningen från både studenter och företag och ger unika möjligheter till anställning.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet är utformat för att ge dig en hög byggteknisk förståelse och kunskap om både hus, anläggning och markbyggnad. Du lär dig också hur man leder personal och entreprenörer vid genomförandet av ett byggprojekt. Här är några exempel om vad du kan arbeta med efter utbildningen:

  • Som produktionsledare på byggarbetsplatser vid byggen av till exempel hus, vägar, järnvägar och broar.
  • Ett annat arbetsområde är förvaltning; det vill säga drift och underhåll av byggnader och vägar.
  • Eller i andra yrken där det krävs byggtekniska kunskaper som till exempel skadereglerare, eller om du vill starta egen verksamhet i byggbranschen.
Tommy Karlsson berättar om när han bestämde sig för att skola om sig och läsa till byggarbetasledare.
Trots att Tommy hade det svårt i skolan som barn så vågade han senare i livet ge studierna en chans. Idag är han byggarbetsledare och stolt över sin utbildning på Högskolan Dalarna! (Programmet "Byggarbetsledare" som Tommy nämner i filmen är det tidigare namnet för "Byggteknik - Produktion och förvaltning".) Norkay AB

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Personalbehovet inom byggsektorn har ökat markant under de senare åren. Detta i kombination med stora framtida pensionsavgångar skapar en ökad efterfrågan på personal inom hela byggsektorn de närmaste åren. Tack vare vår goda samverkan med branschen är våra studenter snabbt ute i arbetslivet efter avslutade studier.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot produktion och förvaltning. 

Studera vidare

Om du vill få ännu djupare förståelse för beräkningar och dimensionering kan du efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av vår Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). För detta krävs Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c alt Matematik D.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3EB3
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3R
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Stina Johansson