Kurs GSQ2L8

Fysisk planering II - översiktsplanering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för den svenska översiktliga fysiska planeringen och dess betydelse i ett samhällsbyggnadsperspektiv
  • Visa fördjupade kunskaper om plan- och bygglagen och dess instrument för översiktlig planering samt samspel med andra planeringsnivåer, planeringsformer och angränsande lagstiftning
  • Inhämta, sammanställa och analysera relevant information som används inom översiktlig planering.
  • Presentera och hantera kunskapsunderlag för den översiktliga planeringen muntligt, skriftligt samt med hjälp av kartor och bilder, bland annat med stöd av geografiska informationssystem.
  • Tillämpa processmetodik och verktyg för översiktlig planering och framställning av översiktsplaner.
  • Kritiskt analysera och föra dialog kring olika planeringssituationer och förekommande intressen, ståndpunkter och diskurser inom översiktlig planering.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLG
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Therese Olsson