Kurs GBY2V5

Byggproduktion och arbetsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för anbuds- och produktionsprocessen
  • redogöra för svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
  • redogöra för roller och ansvarsfördelning rörande ekonomi, kvalitet, tid och arbetsmiljö i produktionsskedet
  • redogöra för metoder och dokument som används för produktionsplanering och produktionsstyrning
  • utföra systematisk resurs- och tidsplanering för byggprojekt i verktyg anpassade för byggbranschen
  • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer i utförandeskedet
  • beskriva hur olika entreprenadformer påverkar anbuds- och produktionsarbetet
  • utföra kalkyler med alternativa materialval för en hållbar utveckling
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 45 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EWJ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Persson