Kurs MD2026

Flervariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • lösa differentialekvationer av första ordningen, separabla differentialekvationer och differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter, både homogena och icke homogena
 • förstå funktioner av flera variabler samt begreppen gränsvärde och kontinuitet
 • beräkna partiella derivator och differentialer av både explicita och implicita funktioner
 • beräkna extremvärden
 • använda Lagranges multiplikatormetod
 • beräkna dubbelintegraler, förstå volym som dubbelintegral och kunna beräkna trippelintegraler.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom matematik inklusive 7,5 högskolepoäng Envariabelanalys, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V346V
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • lösa differentialekvationer av första ordningen, separabla differentialekvationer och differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter, både homogena och icke homogena
 • förstå funktioner av flera variabler samt begreppen gränsvärde och kontinuitet
 • beräkna partiella derivator och differentialer av både explicita och implicita funktioner
 • beräkna extremvärden
 • använda Lagranges multiplikatormetod
 • beräkna dubbelintegraler, förstå volym som dubbelintegral och kunna beräkna trippelintegraler.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom matematik inklusive 7,5 högskolepoäng Envariabelanalys, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36MZ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.