Personlig presentation av Mostafa Arabtash

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning

Bakgrund

Utbildning:

2013 – 2018, Doktorsexamen (Doctor of Philosophy) i matematik (Semigroups and Acts), (Sistan och Baluchestan universitet, Iran)

2003 – 2005, Masterexamen (Master Science) i matematik, algebra (Tehran universitet), Tehran, Iran 

2000 – 2003, Kandidatexamen (Bachelor Science) i matematik (Sistan och Baluchestan , Iran)

Arbetserfarenhet:

2004 - 2019, Universitetslektor i matematik (Azad universitet), Iran 

2022 – 2022, Matte lärare i VBU (Högbergsskolan – gymnasiet i Ludvika)

Forskning

Vetenskaplig publicering:

ON CONDITION (G-PWP), TRYCKT I CATEGORIES AND GENERAL ALGEBRAIC STRUCTURES WITH APPLICATIONS, VOLYM 5, NUMMER 1, JULI 2016, 55-84. 

ON U-(G-PWP) ACTS, TRYCKT I CATEGORIES AND GENERAL ALGEBRAIC STRUCTURES WITH APPLICATIONS, VOLYM 10, NUMMER 1, JANUARI 2019, 51-67 

Författade Böcker:

2005, 2007,2010 Differential Equations - Publicerad av Daf och Azad University förläg.

2006 Group theory - Publicerad av Daf och Azad University förläg.