Kurs GMD2MJ

Envariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • förstå begreppet funktion inklusive invers, bijektion samt monoton funktion
 • hantera elementära funktioner, polynomfunktioner, rationella funktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner
 • förstå begreppen gränsvärde och kontinuitet samt lösa problem där dessa används
 • förstå begreppet derivata och använda derivatans definition för att härleda olika deriveringsregler
 • tillämpa derivata i extremvärdesanalys och andra konkreta sammanhang
 • förstå begreppet integral och använda integraler vid beräkning av kurvors längd, areor under kurvor och volymer av rotationskroppar
 • använda serieutvecklingar i olika sammanhang
 • lösa differentialekvationer av första ordningen (linjär och separabel)
 • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt
 • muntligt och skriftligt kommunicera matematiska argument och logiska resonemang utifrån kursens innehåll.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Områdesbehörighet 8/A8. Dispens medges från kravet på Fysik A/Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2, Fysik B/Fysik 2 och Kemi A/Kemi 1. Dessutom krävs kursen Algebra 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39Q4
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig