Magnus Fahlström

Personlig presentation av Magnus Fahlström

Universitetsadjunkt matematikdidaktik
Matematikdidaktik Institutionen för lärarutbildning
Fil lic
Mikrodataanalys Institutionen för information och teknik

Jag är i slutfasen på mitt avhandlingsarbete samt undervisar blivande och aktiva lärare från förskoleklass till gymnasiet i matematik, matematikdidaktik samt programmering. Tillsammans med mina kollegor är jag aktiv i kursutveckling och medlem i forskningsgruppen Matematikdidaktik.  

Andra profilsidor

Bakgrund

Jag är uppväxt i mellansverige och avslutade min utbildning som gymnasielärare i matematik och datavetenskap 1996 vid Uppsala universitet. Efter avslutad utbildning arbetade jag som ämneslärare på gymnasium och kumvux fram till jag började min anställning här på Högskolan Dalarna 2010.  

Undervisning

Jag undervisar blivande lärare på våra lärarprogram samt yrkesverksamma lärare inom uppdragsutbildning.

Kursansvar

Forskning

Min forskning handlar om betydelsen av den fysiska miljön i undervisningen ur ett lärarperspektiv med fokus på matematiklärare. Kunskapsbidraget i min forskning är även teoretisk och metodologisk för att möjliggöra resonemang kring och analys av den fysiska miljöns betydelse för undervisningen.    

Publikationer