Kurs GSQ25F

Form och gestaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Kursens övergripande mål är att introducera form och gestaltning av byggnader och stadsmiljöer med fokus på verktyg för att analysera och bedöma den byggda miljön och dess förändringar. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Utveckla professionella presentationsmaterial i ord, bild och olika media.
  • Analysera befintlig byggd miljö och gestaltningsförslag från ett form- och gestaltningsperspektiv med stöd av teoretiska form- och gestaltningskoncept.
  • Utveckla egna förslag till form och gestaltning för arkitektoniska objekt och byggda miljöer.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.
    Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
    (Områdesbehörighet 4/A4)
Anmälningskod:
HDA-H35VY
Huvudområde: