Kurs GSQ2Y2

Vetenskaplig metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig förtrogenhet inom vetenskaplig metod. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för användningsområde och utgångspunkter för kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Redogöra för hur materialinsamling, analys och rapportering av resultat genomförs inom kvalitativa och kvantitativa metoder
  • Genomföra standardiserad insamling av primärdata
  • Genomföra kvalitativa och kvantitativa analyser av empiriskt material
  • Kritisk granska analysresultat från metodval och beskriva vilken betydelse det har för resultat
  • Göra etiska överväganden vid användning av undersökningsmetoder
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLF
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Zuzana Macuchova