Kurs GMD2HH

Matematik 1a för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och reflektera kring matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv på undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden
 • identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området tal och aritmetik
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt kommunicera matematik med olika uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån givna frågeställningar redogöra för och kritiskt granska undervisningssituationer och matematikdidaktiska texter.


Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 7, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDE
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Andreas Hårrskog

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och reflektera kring matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv på undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden
 • identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området tal och aritmetik
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt kommunicera matematik med olika uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån givna frågeställningar redogöra för och kritiskt granska undervisningssituationer och matematikdidaktiska texter.


Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JR7
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Andreas Hårrskog

Start vecka 11, 2025

I kursen behandlas forskning om hur elever i årskurs 4 – 6 utvecklar sina matematiska förmågor och hur olika arbetssätt och arbetsformer kan bidra till denna utveckling. Kursen har ett särskilt fokus på matematisk problemlösning och kommunikation i matematikklassrummet.

Tonvikt läggs under kursen på den studerandes egna matematiska förmågor, kunskaper och utvecklandet av ett matematiskt språk inom områdena tal och aritmetik.

Startar och slutar:
vecka 11, 2025 - vecka 17, 2025
Studietakt:
75%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c, Engelska 6, Naturkunskap 1b alt 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KPL
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Andreas Hårrskog