Kurs GMD2HH

Matematik 1a för grundlärare 4-6

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och reflektera kring matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv på undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden
 • identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området tal och aritmetik
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt kommunicera matematik med olika uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån givna frågeställningar redogöra för och kritiskt granska undervisningssituationer och matematikdidaktiska texter.


Startar och slutar:
v35, 2021 - v39, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-H39FG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • identifiera och reflektera kring matematikdidaktiska begrepp, teorier och perspektiv på undervisning i matematik som utvecklar elevers matematiska kompetenser
 • med grund i aktuella styrdokument och litteratur redogöra för och reflektera kring undervisningsmodeller och -metoder där kommunikation och problemlösning utgör grunden
 • identifiera, beskriva och förklara grundläggande begrepp, lagar och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom området tal och aritmetik som utgör baskunskaper för undervisning i årskurserna 4–6
 • använda grundläggande begrepp, lagar och metoder för att lösa uppgifter inom området tal och aritmetik
 • föra och följa matematiskt grundade resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt kommunicera matematik med olika uttrycksformer
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • utifrån givna frågeställningar redogöra för och kritiskt granska undervisningssituationer och matematikdidaktiska texter.


Startar och slutar:
v3, 2022 - v7, 2022
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
  Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
  (Områdesbehörighet 6b/A6b)
Anmälningskod:
HDA-V3AE5
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig