Kurs FY1018

Termodynamik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Studenten skall efter genomgången kurs kunna

  • redogöra för termodynamikens grundbegrepp
  • formulera och lösa termodynamiska problem för vanliga material och processer
  • visa kännedom om fenomenen rörande värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning och kunna utföra beräkningar inom området
  • tillämpa termodynamiska och strömningsmekaniska teorier och modeller i laborationer samt reflektera över deras giltighet och begränsningar.
  • beskriva komponenters funktion och praktiska användning, för värmeväxlare, värmepumpar och kylmaskiner,
  • utföra termodynamiska och strömningsmekaniska beräkningar på såväl system som på enskilda komponenter inom det energitekniska området.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Grundnivå
  • Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, grundnivå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EY4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig