Utbildningsprogram TIHEG

Industriell ekonomi – högskoleexamen

Är du intresserad av utveckling och effektivisering för framtidens industri? Här får du en helhetsbild från idé, till produkt eller tjänst. Du får kunskaper inom ekonomi, management och teknik. Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis projektledare, affärsutvecklare eller produktionsledare.
120 högskolepoäng Grundnivå

Ämnet Industriell Ekonomi

Industriell ekonomi är ett ämne som rör sig i gränstrakterna mellan ekonomi, management och teknik. ”Att göra bra affärer av bra teknik” sammanfattar en stor del av området. Industriella ekonomer är eftertraktade genom sin breda kunskap och arbetar inom många områden och olika befattningar.

Under utbildningen får du verktyg för att arbeta med utveckling av industriföretagets verksamhet från exempelvis linjär till cirkulär affärsmodell i ett hållbarhetsperspektiv. Moderna metoder och innovativa synsätt präglar kurserna och ger dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

Programmet Industriell Ekonomi

Utbildningen ges digitalt online med ett fåtal obligatoriska träffar eller andra schemalagda aktiviteter (för de valfria kurser du själv väljer kan andra förutsättningar gälla). Detta innebär att du har tillgång till material, inspelade föreläsningar och gör uppgifter på tider som passar dig. Tillfällen för handledning och diskussioner sker online och då oftast i respektive kurs zoomrum. De enda tiderna du har att förhålla dig till är tentamen och seminarium samt deadlines för uppgifter.

Programmets Innehåll

Utbildningen inleds den första terminen med kurser som ger dig en bred kunskap om vad som kännetecknar effektiva lönsamma företag. Därefter följer fördjupningar inom specifika områden samtidigt som du påbörjar valfria kurser som kommer att ge din utbildning en unik profil. Alla kurser efter första terminen måste du ansöka på antagning.se.

Av utbildningens 120 hp är 30 hp fritt valda kurser utefter ditt eget intresse som du väljer och ansöker själv om. Dessa kurser är utöver de obligatoriska på programmet och på så sätt skapar du din personlig profil på examen. Det kan vara marknadsföring, IT-system eller kvalitetsledning som exempel. Du läser de fritt valda kurserna på vilket lärosäte du vill på distans eller på campus. Har du läst enstaka kurser tidigare finns möjligheten att räkna in dessa som valfria kurser i programmet. De valfria kurserna läser du i första hand under termin två och tre. Under fjärde terminen sker ytterligare fördjupningar inom bland annat verksamhetsutveckling och cirkulär ekonomi.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du självständigt tillämpar de kunskaper du skaffat dig.

Studenter berättar

imageg61sh.png

"VÅGA! Våga börja, våga misslyckas, våga försöka igen"

Fredriks intresse för programmet väcktes när en kollega gjorde sitt examensarbete. Det blev startskottet för hans kandidatexamen som lett till det arbete han har i dag. 

Läs hela intervjun med Fredrik

Träffa våra studenter

Kontakt med arbetslivet

Löpande under hela utbildningen kommer du att arbeta med problemlösning och case som du har möjlighet att göra i samarbete med företag. Här har du stora möjligheter att använda egna näringslivskontakter, en nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller företag du på annat sätt har eller haft kontakt med. Beroende på hur du väljer att profilera din utbildning genom de valfria kurserna inriktar du dig även på företag och branscher som verkar inom det området.   

Vad blir du efter utbildningen?

Som industriell ekonom har du möjlighet att arbeta som konsult eller anställd, inom näringsliv eller offentliga verksamheter – i princip var som helst. Arbetsmarknaden är bred och karriärvägarna många. Exempel på vanliga yrken är: 

  • Projektledare
  • Affärsutvecklare
  • Logistiker
  • Produktutvecklare
  • Produktionsledare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Industriella ekonomer är mycket eftertraktade inom många branscher och det är därför svårt att uttala sig generellt om arbetsmarknaden. Genom att profilera din utbildning med valfria kurser kan du dessutom inrikta dig på speciellt intressanta branscher utifrån dina egna önskemål och intressen.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot Industriell ekonomi.

Studera vidare

Studerande som efter sin examen vill bygga på sin ämneskompetens för att på sikt kunna ta ut en kandidatexamen i industriell ekonomi, 180 hp, måste läsa ytterligare 30 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, varav 15 hp examensarbete för kandidatexamen. Examensarbetet ska i kursplanen vara märkt G2E och övriga 15 hp ska vara märkta med G2F. För närvarande erbjuder Högskolan Dalarna inte de kurser som krävs för en kandidatexamen.

Nära koppling till forskning under utbildningen

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare under din utbildning. Till exempel, i ämnet Industriell ekonomi forskar en lärare inom området transformation från linjär till cirkulär ekonomi.

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3K64
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
8 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig