Utbildningsprogram TIHEG

Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng

Om du vill arbeta med företagsutveckling, förbättringar och effektivisering eller är intresserad av flöden och affärsprocesser ger denna utbildning dig en helhetssyn från idé till produkt eller tjänst. Du kan även ge din utbildning en unik profil utifrån dina egna intressen och erfarenheter.
120 högskolepoäng Grundnivå

Industriell ekonomi är ett ämne som rör sig i gränstrakterna mellan ekonomi, management och teknik. ”Att göra bra affärer av bra teknik” sammanfattar en stor del av området. Industriella ekonomer är eftertraktade genom sin breda kunskap och arbetar inom många områden och olika befattningar. Under utbildningen får du verktygen för att arbeta med utveckling av industriföretagets verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Moderna metoder och innovativa synsätt präglar alla kurser och ger dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

En stor del av utbildningen påverkar du även själv genom valfria kurser där du skapar din egen unika profil. Det är helt upp till dig att fylla 25% av utbildningen med dina egna intressen. Har du läst enstaka kurser tidigare finns möjligheten att räkna in dessa som valfria kurser i programmet. Detta bedöms från fall till fall gällande vad du kan tillgodoräkna dig och inte.

Förutom den skriftliga tentamen som avslutar kurserna är utbildningen helt nätbaserad utan några obligatoriska träffar eller andra schemalagda aktiviteter (För de valfria kurser du själv väljer kan andra förutsättningar gälla). Detta innebär att du följer föreläsningar och gör uppgifter på tider som passar dig. Tillfällen för handledning och diskussioner sker online på flexibla tider. De enda tiderna du har att förhålla dig till är tentamen, som kan skrivas på valfri ort, samt deadlines för uppgifter.

Fredrik Lundberg.jpg

Namn: Fredrik Lundberg
Jobbar: Åkerströms Björbo AB

Hej, vad jobbar du med idag?

Hej! Idag jobbar jag med affärs-/verksamhetsutveckling och en mindre del som projektledare på Åkerströms Björbo! Rollen handlar om att ta reda på vad vi säljer, hur vi skapar värde för våra kunder, och till vilka kunder vi ska sälja till. I slutändan resulterar det i att företaget får (helt väldigt) nöjda kunder som vill fortsätta samarbeta med oss och får vi en god lönsamhet och tillväxt!

Varför valde du att läsa Industriell ekonomi?

Jag sökte först till Maskinteknik men bytte till Indek för att jag intresserade mig mer för logistik, ledarskap, utveckla företag och projektledning. Under skolgången var Matematik, process- och projektledning samt Supply Chain Management mina favoritkurser! Jag läste Industriell ekonomi när det erbjöds som kandidatutbildning och dagens kursutbud kommer ge dig en gedigen grund att bygga på eller fortsätta din examen med!

Har du haft nytta av din utbildning?

Nästan varje dag! Har en del pågående projekt och just nu definierar vi företagets alla processer och jag har nytta av flera kurser och dess litteratur.

Hur har din resa sett ut från studier till det arbete du har idag?

Jag läste Teknikprogrammet i gymnasiet och har däremellan jobbat några år i tillverkningsindustrin så det har funnits en röd tråd genom hela resan. Intresset för programmet väcktes på NKT Cables där en kollega gjorde sitt examensarbete i Maskinteknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Högt i tak, lärorikt, utmanas mycket och får skapa värde!

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

Överlag tror jag att utbildningen öppnar många dörrar och är en genväg i karriären. Man har mycket att lära sig efter att man är klar med utbildningen och examensbeviset visar att du har grunderna, och framförallt är mottaglig för ny kunskap!

Har du några råd till blivande studenter?

VÅGA! Våga börja, våga misslyckas, våga försöka igen. Ha roligt, hitta ditt plugg-gäng, dela idéer och hjälp varandra. Så länge du är redo att lägga ner den tiden som krävs så kommer ni klara utbildning.

Har du några råd till examinerade studenter?

Fortsätt att lyssna och lära! Fråga chefer eller ledare om ni får sitta med på möten. Prata med kollegor på andra avdelningar, lyssna på deras tankar och problem.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds den första terminen med kurser som ger dig en bred kunskap om vad som kännetecknar effektiva lönsamma företag. Därefter följer fördjupningar inom specifika områden samtidigt som du påbörjar valfria kurser som kommer att ge din utbildning en unik profil. Av utbildningens 120hp väljer du själv vad 30hp ska innehålla. Är det marknadsföring, IT-system eller kvalitetsledning du vill arbeta med har du möjlighet att välja kurser utifrån detta.

Förutom att det står dig fritt att välja själv kommer vi att presentera förslag på möjliga kurser inom olika områden inför respektive läsperiod. De valfria kurserna läser du i första hand under termin två och tre. Under fjärde terminen sker ytterligare fördjupningar inom bland annat verksamhetsutveckling och cirkulär ekonomi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du självständigt tillämpar de kunskaper du skaffat dig.

Kontakt med arbetslivet

Löpande under hela utbildningen kommer du att arbeta med problemlösning och case som du har möjlighet att göra i samarbete med företag. Här har du stora möjligheter att använda egna näringslivskontakter, en nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller företag du på annat sätt har eller haft kontakt med. Beroende på hur du väljer att profilera din utbildning genom de valfria kurserna inriktar du dig även på företag och branscher som verkar inom det området.   

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

ÅR 1
Industriell ekonomi – Grundläggande kurs, 7.5hp
Organisation och ledarskap, 7.5hp
Marknadsföring A, 7.5hp
Processer och projektledning, 7.5hp
Logistik och Supply chain management, 7.5hp
Underhåll och kvalitet, 7.5hp
Valfria kurser, 15hp

ÅR 2
Verksamhetsstyrning 7.5hp
Lean, 7.5hp
Vetenskaplig metod, 2.5hp
Arbetsmiljö, 5hp
Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling, 7.5hp
Verksamhetsutveckling, 7.5hp
Valfria kurser, 15hp
Examensarbete för Högskoleexamen i Industriell ekonomi, 7.5hp

Vad blir du efter utbildningen?

Som Industriell ekonom har du möjlighet att arbeta som konsult eller anställd, inom näringsliv eller offentliga verksamheter – i princip var som helst. Arbetsmarknaden är bred. Projektledare, affärsutvecklare, logistiker, produktutvecklare eller produktionsledare är vanliga roller för en industriell ekonom. Karriärvägarna är många och att byta bransch är sällan några problem, en industriell ekonom kan göra nytta inom de flesta verksamheter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Industriella ekonomer är eftertraktade inom många branscher och det är därför svårt att uttala sig generellt om arbetsmarknaden. Genom att profilera din utbildning med valfria kurser kan du dessutom inrikta dig på speciellt intressanta branscher utifrån dina egna önskemål och intressen.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot Industriell ekonomi.

Studera vidare

Studerande som efter sin examen vill bygga på sin ämneskompetens för att få en kandidatexamen med huvudämne industriell ekonomi, 180 högskolepoäng, ska läsa ytterligare 60 högskolepoäng inkluderande 15 högskolepoäng examensarbete.

Senast granskad: