Utbildningsprogram TIHEG

Industriell ekonomi - Högskoleexamen

Om du vill arbeta med företagsutveckling, förbättringar och effektivisering eller är intresserad av flöden och affärsprocesser ger denna utbildning dig en helhetssyn från idé till produkt eller tjänst. Du kan även ge din utbildning en unik profil utifrån dina egna intressen och erfarenheter.
120 högskolepoäng Grundnivå

Industriell ekonomi är ett ämne som rör sig i gränstrakterna mellan ekonomi, management och teknik. ”Att göra bra affärer av bra teknik” sammanfattar en stor del av området. Industriella ekonomer är eftertraktade genom sin breda kunskap och arbetar inom många områden och olika befattningar. Under utbildningen får du verktygen för att arbeta med utveckling av industriföretagets verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Moderna metoder och innovativa synsätt präglar alla kurser och ger dig en gedigen grund för ditt framtida yrkesliv.

En stor del av utbildningen påverkar du även själv genom valfria kurser där du skapar din egen unika profil. Det är helt upp till dig att fylla 25% av utbildningen med dina egna intressen. Har du läst enstaka kurser tidigare finns möjligheten att räkna in dessa som valfria kurser i programmet. Detta bedöms från fall till fall gällande vad du kan tillgodoräkna dig och inte.

Utbildningen är nätbaserad med ett fåtal obligatoriska träffar eller andra schemalagda aktiviteter (För de valfria kurser du själv väljer kan andra förutsättningar gälla). Detta innebär att du följer föreläsningar och gör uppgifter på tider som passar dig. Tillfällen för handledning och diskussioner sker online på flexibla tider. De enda tiderna du har att förhålla dig till är tentamen, som kan skrivas på valfri ort, samt deadlines för uppgifter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds den första terminen med kurser som ger dig en bred kunskap om vad som kännetecknar effektiva lönsamma företag. Därefter följer fördjupningar inom specifika områden samtidigt som du påbörjar valfria kurser som kommer att ge din utbildning en unik profil. Av utbildningens 120hp väljer du själv vad 30hp ska innehålla. Är det marknadsföring, IT-system eller kvalitetsledning du vill arbeta med har du möjlighet att välja kurser utifrån detta.

Förutom att det står dig fritt att välja själv kommer vi att presentera förslag på möjliga kurser inom olika områden inför respektive läsperiod. De valfria kurserna läser du i första hand under termin två och tre. Under fjärde terminen sker ytterligare fördjupningar inom bland annat verksamhetsutveckling och cirkulär ekonomi. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du självständigt tillämpar de kunskaper du skaffat dig.

Kontakt med arbetslivet

Löpande under hela utbildningen kommer du att arbeta med problemlösning och case som du har möjlighet att göra i samarbete med företag. Här har du stora möjligheter att använda egna näringslivskontakter, en nuvarande eller tidigare arbetsgivare eller företag du på annat sätt har eller haft kontakt med. Beroende på hur du väljer att profilera din utbildning genom de valfria kurserna inriktar du dig även på företag och branscher som verkar inom det området.   

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Som Industriell ekonom har du möjlighet att arbeta som konsult eller anställd, inom näringsliv eller offentliga verksamheter – i princip var som helst. Arbetsmarknaden är bred. Projektledare, affärsutvecklare, logistiker, produktutvecklare eller produktionsledare är vanliga roller för en industriell ekonom. Karriärvägarna är många och att byta bransch är sällan några problem, en industriell ekonom kan göra nytta inom de flesta verksamheter.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Industriella ekonomer är eftertraktade inom många branscher och det är därför svårt att uttala sig generellt om arbetsmarknaden. Genom att profilera din utbildning med valfria kurser kan du dessutom inrikta dig på speciellt intressanta branscher utifrån dina egna önskemål och intressen.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot Industriell ekonomi.

Studera vidare

Studerande som efter sin examen vill bygga på sin ämneskompetens för att på sikt kunna ta ut en kandidatexamen i industriell ekonomi, 180 högskolepoäng, måste läsa ytterligare 30 högskolepoäng inom huvudområdet industriell ekonomi, varav 15 högskolepoäng examensarbete för kandidatexamen. Examensarbetet ska i kursplanen vara märkt G2E och övriga 15 hp ska vara märkta med G2F. För närvarande erbjuder Högskolan Dalarna inte de kurser som krävs för en kandidatexamen.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2022
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3B4Y
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3EB5
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
10 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Anna-Lena Berglund