Utbildningsprogram TEHPG

Energi Högskoleingenjörsprogram

Väljer du att bli energiingenjör går du mot en spännande arbetsmarknad med stor efterfrågan på kvalificerad personal. Det är ett systemskifte i världen. Från fossila bränslen till förnybar energi. Du har huvudrollen i den omställningen och energiingenjörsprogrammet ger dig verktygen du behöver.
180 högskolepoäng Grundnivå

Solvärmepaneler och studenter

Här har du möjlighet att göra skillnad

För att vara en del av omställningen i energisektorn krävs goda kunskaper om både dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen för omställning till hållbara system. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa.

Porträttbild MichelleHej! Jag heter Michelle, kommer från Borlänge och studerar  Energi Högskoleingenjörsprogrammet.

Jag upptäckte mitt intresse för teknik under gymnasiet och bestämde mig då för att jag ville bli någon typ av ingenjör. Jag valde just energiteknik därför att det känns rätt i tiden och för att det ger mig en möjlighet att jobba mot en bättre miljö.

Jag trivs jättebra på min utbildning både med tanke på studierna och det sociala. Vi är en liten klass vilket gör att man får god kontakt både med klasskamraterna och med lärarna.

Jag valde Högskolan Dalarna för att det ger mig den utbildningen jag vill ha samtidigt som jag får bo kvar i Borlänge där jag är född och uppvuxen.

Det bästa med Borlänge är närheten till fin natur både sommar- och vintertid. Vintertid är särskilt bra då det finns möjlighet att utföra alla möjliga typer av vinteraktiviteter i Borlänge.

På fritiden tycker jag om att träna och umgås med familjen.

I framtiden vill jag jobba med förnybar energi på ett eller annat sätt. Att få arbeta för en bättre värld är det som gör mig driven med mina studier.

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle där alla människor är lika värda och där alla hjälps åt för att bidra till en bättre värld, både för miljön och för alla som bor på vår planet. Ett samhälle där alla oavsett kön eller bakgrund ges samma möjligheter till ett bra liv.

Genom min utbildning får jag en möjlighet att förändra världen dels genom att jobba för att rena och förnybara energikällor ska ersätta alla andra typer av källor som vi idag får energi från, samt genom att effektivisera dagens energianvändning. På så sätt kan vi minska belastningen på miljön och därmed ta kliv mot att stoppa klimathotet.

Stressa inte med att fundera ut vad du vill göra, det är bättre att tänka igenom ordentligt för att hitta det man verkligen brinner för.

 

Intervju med energiingenjörsstudent

Tillgång till toppmoderna forskningslaboratorier

På Högskolan arbetar vi nära energibranschen. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag. Du har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Energibranschen rekryterar

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har visat att det behövs många energiingenjörer under de närmaste åren över hela landet, inte bara i storstadsområdena. Fördelar för dig som väljer att bli Energiingenjör:

  • Utbildningen ges i nära samarbete med energibranschen
  • Studierna sker i små grupper med nära kontakt till lärare och övriga studenter
  • Programmet har internationella inslag som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du lär dig kunskaper och färdigheter som krävs för vår globala energiomställning

Som färdig ingenjör finns många olika ingångar till karriären inom energinbranschen, som till exempel driftingenjör, projektingenjör och projektledare. Det kan vara i energiföretag, industriföretag, teknikföretag eller i konsultverksamhet.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med ett gemensamt år tillsammans med högskoleingenjörsprogrammen i Industriell ekonomi och Maskinteknik. Då lär du dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs av en ingenjör oavsett vilket område du jobbar inom, till exempel matematik, statistik, mekanik och industriell ekonomi.

Sedan följer fördjupningen inom energiteknik med kurser inom förnybar kraftgenerering, industriell värmeteknik, energieffektivisering, energisystemen och deras miljöpåverkan och aktiva elnät. Det finns även praktiska inslag som att konstruera och bygga en solfångare. Som avslutning tillämpar du dina kunskaper och färdigheter i ett examensarbete.

Kontakt med arbetslivet/praktik

På Högskolan Dalarna arbetar vi nära energibranschen, för att du ska få en utbildning som tidigt ger kontakter med framtida möjliga arbetsgivare. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag.

Studiemiljö

Du som student har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Vad blir du efter utbildningen?

Som energiingenjör har du en mångsidig utbildning och kan arbeta inom ett brett urval av olika områden. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi, och utveckla tekniker för distribution och lagring av energi.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen och dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Examen

Högskoleingenjörsexamen i energi. (Degree of Bachelor of Science in Engineering).


Senast granskad: