Utbildningsprogram THIHG

Högskoleingenjörsprogram i Hållbara Energisystem

Världen står idag inför ett systemskifte där vi måste gå från att utnyttja fossila bränslen till att använda förnybar energi på ett sätt som är hållbart för kommande generationer. Den här utbildningen är för dig som vill bli en del i denna omställning av teknik och samhälle.
180 högskolepoäng Grundnivå
Solvärmepaneler och studenter

Det finns många sätt att vara en del i omställningen till förnybar energi och hållbara energisystem. En god kunskap om dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen tillsammans med en diskussion runt pågående samhällsutmaningar ger dig goda förutsättningar. Detta oberoende av om du ser din framtid i direkt koppling till energibranschen, inom kommuner eller kommunala bolag för att driva arbete mot ett mer hållbart samhälle eller som rådgivare eller beslutsfattare inom olika samhällsorgan.

Programmet erbjuder två olika söktillfällen med samma studiestart. Du kan söka till att studera programmet på distans (flexibelt) eller som campusförlagd utbildning. Oavsett vilket tillfälle du väljer så har du som student möjligheten att följa en kurs på distans men du kan också själv välja att delta i den campusförlagda undervisningen som erbjuds. Detta kan du kombinera hur du själv vill under hela utbildningen utan att behöva söka om.

Oavsett hur du väljer att deltaga i undervisningen så kommer det att vara ungefär en obligatorisk träff varje termin på Campus Borlänge. Här får du möjlighet att träffa lärarna på programmet, möta studiekamraterna, utföra laborationer och delta på spännande studiebesök.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med en introduktion till området hållbara energisystem för att du direkt ska få bekanta dig med programmets inriktning och förhoppningsvis känna att du hittat rätt. Under första året lär du dig även grundläggande kunskaper och färdigheter som förväntas av en ingenjör oavsett inom vilket område du jobbar inom, exempelvis matematik, statistik och CAD. Första året har även praktiska inslag där du får tillverka och testa en solfångare. I vissa kurser används programvara som kräver en dator med Windows 10, har du inte den möjligheten på egen hand erbjuds du att använda våra datorer på Campus. 

Under programmet sker sedan fördjupning inom energiteknik. Programmet avslutas med en projektkurs i hållbara energisystem följt av ett examensarbete där du får möjlighet att arbeta med ett relevant projekt tillsammans med företag och/eller forskare under hela sista terminen.

Kontakt med arbetslivet

På Högskolan Dalarna strävar vi efter att arbeta branschnära och ger dig som student tidigt kontakter med möjliga framtida arbetsgivare. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag, där du har goda möjligheter att knyta an och jämföra praktisk verksamhet med dina kunskaper om dagens och morgondagens energiteknik. Företagskontakter sker även i olika former av aktiviteter på campus tillsammans med övriga studenter på programmet. Knutet till oss har vi även Energikompetenscentrum (EKC) som är en kanal för samverkan mellan Högskolan Dalarna, energibranschen och det omgivande samhället.

Andra aktiviteter som studenter kan ta del av är "Energicafé" och "Träffa en ingenjör". Till Energicaféet bjuds både studenter och näringsliv in till spännande föreläsningar och diskussioner med representanter från företag med energianknytning. "Träffa en ingenjör" är en mötesplats där nyligen utexaminerade ingenjörer berättar om sin studietid och nuvarande arbetsuppgifter samt kan svara på frågor och diskutera med dig som student.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Som högskoleingenjör inom energi har du en mångsidig utbildning och kan arbeta inom ett brett urval av olika områden. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi, och utveckla tekniker för distribution och lagring av energi.

Som färdig ingenjör finns många olika ingångar till karriären inom energibranschen, som till exempel driftingenjör, projektingenjör och projektledare. Det kan vara i energiföretag, industriföretag, teknikföretag eller i konsultverksamhet. Vill du istället arbeta mer med samhällspåverkan finns även möjligheter inom myndigheter eller andra samhällsorgan i rådgivande eller beslutsfattande positioner. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen och dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har visat att det behövs många energiingenjörer under de närmaste åren över hela landet, inte bara i storstadsområdena.

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Energiteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att läsa vidare på magister eller masterprogram inom energiområdet. De programmen som vi erbjuder på Campus Borlänge är Magisterprogram i Energieffektivt byggandeMagisterprogram i solenergiteknik och Masterprogram i solenergiteknik.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning inom information och teknik

Senast granskad:
Hösten 2023
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3FP2
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 35
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3FP3
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Hans Ersson
Johan Heier