Utbildningsprogram TEHPG

Energi Högskoleingenjörsprogram

Väljer du att bli energiingenjör går du mot en spännande arbetsmarknad med stor efterfrågan på kvalificerad personal. Det är ett systemskifte i världen – från fossila bränslen till förnybar energi. Du har huvudrollen i den omställningen och energiingenjörsprogrammet ger dig verktygen du behöver.
180 högskolepoäng Grundnivå

För att vara en del av omställningen i energisektorn krävs goda kunskaper om både dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen för omställning till hållbara system. Du lär dig kunskaper och färdigheter som krävs för vår globala energiomställning. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa.

På Högskolan Dalarna arbetar vi nära energibranschen. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag. Du har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Utbildningens innehåll

Under första året lär du dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs av en ingenjör oavsett vilket område du arbetar inom, till exempel matematik, statistik och mekanik. Studierna sker i små grupper med nära kontakt till lärare och övriga studenter och programmet har även internationella inslag som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Efter det följer fördjupningen inom energiteknik. Det finns även praktiska inslag som att konstruera och bygga en solfångare.

Programmet avslutas med en projektkurs följt av ett examensarbete där du får möjlighet att arbeta med ett relevant projekt tillsammans med företag i regionen under hela sista terminen.

Kontakt med arbetslivet

På Högskolan Dalarna arbetar vi nära energibranschen för att du ska få en utbildning som tidigt ger kontakter med framtida möjliga arbetsgivare. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag. Ett exempel kan lyftas från kursen energieffektivisering där du tillsammans med erfarna energiexperter får göra en energikartläggning ute på ett företag.

Andra aktiviteter som studenter kan ta del av är Energicafé och Ingenjörsfrukost. Till Energicaféet bjuds både studenter och näringsliv in till spännande föreläsningar och diskussioner med representanter från företag med energianknytning. Ingenjörsfrukosten är en mötesplats där nyligen utexaminerade ingenjörer berättar om sin studietid och nuvarande arbetsuppgifter samt kan svara på frågor och diskutera med dig som student.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

ÅR 1

3D CAD, 7,5 hp
Ellära, del 1, 2,5 hp
Envariabelanalys, 7,5 hp
Industriell ekonomi och kalkylering, 7,5 hp
Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp
Introduktion till produktutveckling, 4,0 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Mekanik för energiingenjörer, 7,5 hp
Statistik för ingenjörer, 7,5 hp
Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1, 5 hp

ÅR 2

Driftsäkerhet och kvalitetsstyrning, 7,5 hp
Elkraftteknik, 7,5 hp
Ellära, del 2, 5 hp
Installationsteknik och dimensionering, 7,5 hp
Programmeringsteknik och numeriska metoder, 7,5 hp
Strömningslära, 7,5 hp
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp
Termodynamik, 7,5 hp
Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 2, 2,5 hp

ÅR 3

Aktiva elnät, 7,5 hp
Energieffektivisering, 7,5 hp
Examensarbete högskoleingenjör energiteknik, 15 hp
Förnybar kraftgenerering, 7,5 hp
Hållbara energisystem, 10 hp
Industriell värmeteknik, 7,5 hp
Vetenskaplig kommunikation, 2,5 hp
Vetenskaplig metodik, 2,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Som energiingenjör har du en mångsidig utbildning och kan arbeta inom ett brett urval av olika områden. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi, och utveckla tekniker för distribution och lagring av energi.

Som färdig ingenjör finns många olika ingångar till karriären inom energibranschen, som till exempel driftingenjör, projektingenjör och projektledare. Det kan vara i energiföretag, industriföretag, teknikföretag eller i konsultverksamhet. Vill du istället arbeta mer med samhällspåverkan finns även möjligheter inom myndigheter eller andra samhällsorgan i rådgivande eller beslutsfattande positioner. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen och dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har visat att det behövs många energiingenjörer under de närmaste åren över hela landet, inte bara i storstadsområdena.

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Energiteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att läsa vidare på magister eller masterprogram inom energiområdet. De programmen som vi erbjuder på Campus Borlänge är Magisterprogram i Energieffektivt byggandeMagisterprogram i solenergiteknik och Masterprogram i solenergiteknik.

Senast granskad: