Utbildningsprogram THIHG

Högskoleingenjörsprogram i hållbara energisystem

Vill du driva utvecklingen och energieffektiviseringen mot ett hållbart samhälle? Här är jobbmöjligheterna många, till exempel som driftingenjör, projektingenjör och projektledare. Dessutom är energibranschen i stort behov av ingenjörer för att utveckla energiteknik.
180 högskolepoäng Grundnivå
Solvärmepaneler och studenter

Det finns många sätt att vara en del i omställningen till förnybar energi och hållbara energisystem. En god kunskap om dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen tillsammans med en diskussion runt pågående samhällsutmaningar ger dig goda förutsättningar. Detta oberoende av om du ser din framtid i direkt koppling till energibranschen, inom kommuner eller kommunala bolag för att driva arbete mot ett mer hållbart samhälle eller som rådgivare eller beslutsfattare inom olika samhällsorgan.

Programmet erbjuder två olika söktillfällen med samma studiestart. Du kan söka till att studera programmet på distans (flexibelt) eller som campusförlagd utbildning. Oavsett vilket tillfälle du väljer så har du som student möjligheten att följa en kurs på distans men du kan också själv välja att delta i den campusförlagda undervisningen som erbjuds. Detta kan du kombinera hur du själv vill under hela utbildningen utan att behöva söka om.

Oavsett hur du väljer att deltaga i undervisningen så kommer det att vara ungefär en obligatorisk träff varje termin på Campus Borlänge. Här får du möjlighet att träffa lärarna på programmet, möta studiekamraterna, utföra laborationer och delta på spännande studiebesök.

Studenter berättar

Porträttbild Victor"Lärarna på utbildningen har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma."

Jag uppskattar balansen som finns mellan praktiskt och teoretiskt lärande, det ger en varierad och engagerande inlärningsmiljö.

Läs hela intervjun med Victor

Träffa våra studenter

 

 

 

Linnea Leppänen arbetar som uppdragsledare för energi- och miljöcertifieringsuppdrag på INTEC i Borlänge. De uppdragen hon arbetar med innefattar oftast energibalansberäkningar i nybyggnationer, inneklimatsimuleringar samt samordning och beräkningar för miljöbyggnadscertifieringar.

Vad gör det företag som du arbetar på idag?

- Vi är teknikkonsulter som en del i byggbranschen, vi bygger team tillsammans på våra kontor och löser uppgifter åt våra kunder. Det innebär att vi har kompetens inom VVS-projektering, el-projektering, styr-projektering, brand och säkerhet, installationssamordning samt energi och miljöcertifiering i byggnader.

Vad anser du om programmets kursinnehåll?

- Jag tror att kurserna ger en bra teoretisk grund som man kan ha nytta av när man ska börja jobba. Att ha en bra grund att stå på gör det lättare att utvecklas vidare hos sin framtida arbetsgivare.

Har studenter som har läst denna utbildning bra förutsättningar med sig ut i arbetslivet?

- Ja det skulle jag säga, jag har ganska många kollegor som har läst på Högskolan Dalarna som är anställda på INTEC, varav några av dem har läst just denna utbildning.

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

- Inom byggbranschen finns goda chanser till jobb. Det finns alltid något som ska byggas om eller byggas nytt och då behövs de som är duktiga på installationsteknik och energieffektivisering.

Har du några råd till blivande studenter?

- I framtiden kommer vi stå mot ännu större utmaningar när det gäller minskad klimatpåverkan och att hitta tekniska lösningar för bättre byggda byggnader att därmed välja en ingenjörsutbildning är en bra start till att kunna bidra till dessa lösningar.   

Har du några råd till examinerade studenter?

- Hitta ett examensarbete som känns inspirerande och roligt och lägg ner tid och hjärta, visa engagemang och pålitlighet gentemot din uppdragsgivare för att skapa kontakter och ett brett nätverk för att öka chansen till att få det jobb du önskar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen inleds med en introduktion till området hållbara energisystem för att du direkt ska få bekanta dig med programmets inriktning och förhoppningsvis känna att du hittat rätt. Under första året lär du dig även grundläggande kunskaper och färdigheter som förväntas av en ingenjör oavsett inom vilket område du jobbar inom, exempelvis matematik, programmering och CAD. Första året har även praktiska inslag där du får tillverka och testa en solfångare. I vissa kurser används programvara som kräver en dator med minst Windows 10, har du inte den möjligheten på egen hand erbjuds du att använda våra datorer på Campus. 

Under programmet sker sedan fördjupning inom energiteknik. En betydande del av programmets kurser är inriktade mot elsystem, för att ge förståelse exempelvis hur förnybar energi påverkar våra elnät, vilka komponenter och tekniker som behövs för att det ska fungera samt vilka behov som finns i samhället. Detta är nyckelkompetenser i den samhällsutveckling som nu pågår.

Programmet avslutas med en projektkurs i hållbara energisystem följt av ett examensarbete där du får möjlighet att arbeta med ett relevant projekt tillsammans med företag och/eller forskare under hela sista terminen.

År 1

3D-cad – grundkurs, 7,5 hp
Analys i en variabel, 7,5 hp
Ellära, 7,5 hp
Inledande matematik, 3 hp
Industriell ekonomi – grundläggande kurs, 7,5 hp
Introduktion till hållbara energisystem, 4,5 hp
Linjär algebra, 7,5 hp
Objektorienterad programmering, 7,5 hp
Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare, 7,5 hp

År 2

Elektriska maskiner, 7,5 hp
Elkraftteknik, 7,5 hp
Installationsteknik och dimensionering, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Solel, 7,5 hp
Strömningslära, 7,5 hp
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp
Termodynamik, 7,5 hp

År 3

Aktiva elnät, 7,5 hp
Energieffektivisering, 7,5 hp
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik, 15 hp
Förnybar energiteknik, 7,5 hp
Hållbara energisystem, 7,5 hp
Kraftvärmesystem, 7,5 hp
Vetenskaplig metodik och kommunikation, 7,5 hp

Kontakt med arbetslivet

På Högskolan Dalarna strävar vi efter att arbeta branschnära och ger dig som student tidigt kontakter med möjliga framtida arbetsgivare. I kurserna ingår möjligheter till både praktiska och teoretiska moment hos företag, där du har goda möjligheter att knyta an och jämföra praktisk verksamhet med dina kunskaper om dagens och morgondagens energiteknik. Företagskontakter sker även i olika former av aktiviteter på campus tillsammans med övriga studenter på programmet. Knutet till oss har vi även Energikompetenscentrum (EKC) som är en kanal för samverkan mellan Högskolan Dalarna, energibranschen och det omgivande samhället.

En annan aktivitet som studenter kan ta del av är "Träffa en ingenjör".  Detta är en mötesplats där nyligen utexaminerade ingenjöre, ofta tidigare studenter från detta program, berättar om sin studietid och nuvarande arbetsuppgifter samt kan svara på frågor och diskutera med dig som student.

Vad blir du efter utbildningen?

Som högskoleingenjör inom energi har du en mångsidig utbildning och kan arbeta inom ett brett urval av olika områden. Du kan bland annat arbeta med teknik för att producera el från förnybara resurser som vind, sol och biomassa. Du kan ta fram tekniska lösningar för att energieffektivisera och styra användning av energi, och utveckla tekniker för distribution och lagring av energi. Som färdig ingenjör finns många olika möjligheter. Här är några exempel:

  • En karriär inom energibranschen, som till exempel driftingenjör, projektingenjör och projektledare.
  • Du kan också få jobb på energiföretag, industriföretag, teknikföretag eller i konsultverksamhet.
  • Vill du i stället arbeta mer med samhällspåverkan finns även möjligheter inom myndigheter eller andra samhällsorgan i rådgivande eller beslutsfattande positioner. 

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Energibranschen är i stort behov av rekrytering av ingenjörer dels för att ersätta stora pensionsavgångar inom branschen, dels för nya expansiva områden för att till exempel utveckla förnybar energiteknik och smarta elnät.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har visat att det behövs många energiingenjörer under de närmaste åren över hela landet, inte bara i storstadsområdena. Två av områdena som särskilt lyfts fram är energiingenjör och elkraftingenjör, vilket innebär att en student som läst detta program har mycket goda förutsättningar till arbete efter utbildningen. 

Examen

Högskoleingenjörsexamen, Teknikområde: Energiteknik.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder vi på Högskolan Dalarna en möjlighet att läsa vidare på magister eller masterprogram inom energiområdet. De programmen som vi erbjuder på Campus Borlänge är Magisterprogram i Energieffektivt byggandeMagisterprogram i solenergiteknik och Masterprogram i solenergiteknik.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3H3X
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

1 fysiska
5 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H3W
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Hans Ersson
Johan Heier