Victor läser högskoleingenjörsprogram i hållbara energisystem

– Lärarna på utbildningen har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma, säger Victor.

Kille som sitter vid ett bord hemma framför en dator och en bok liggandes på bordet.

Jag valde att läsa ingenjörsprogrammet inom hållbara energisystem av flera anledningar. Ungefär ett decennium in i min hockeykarriär började jag överväga möjligheten att fortsätta med högre utbildning och utforska områden som intresserade mig. Under några år tog jag fristående kurser inom olika ämnen för att fördjupa mina kunskaper. Det var under den tiden jag stötte på kursen Energikunskap vi ett annat lärosäte, och den väckte mitt intresse.

Jag har alltid haft en nyfikenhet för att förstå hur saker och ting fungerar, särskilt på en teknisk nivå. Att fördjupa mig i ämnet energi kändes som den rätta vägen att gå. Dessutom var jag fascinerad av det pågående skiftet mot hållbara energilösningar och elektrifiering inom samhället. Det kändes som att jag kunde vara en del av denna spännande omställning och samtidigt ha goda jobbmöjligheter i framtiden.

Det roligaste med utbildningen är att den erbjuder en bred förståelse för hur olika energisystem fungerar, både på små och storskalig nivå. Dessutom uppskattar jag den balans som finns mellan praktiskt och teoretiskt lärande, det ger en varierad och engagerande inlärningsmiljö.

Vi har haft flera spännande projekt och uppgifter under utbildningen. Ett av de mest minnesvärda projekten utförde vi redan första året, där vi fick bygga våra egna solfångare och testköra dem. Det var ett grupprojekt där vi tävlade inom klassen för att konstruera den mest kostnadseffektiva solfångaren. Processen inkluderade teoretiska komponentval baserat på virtuella testkörningar, följt av fysiskt byggande och tester av solpanelerna med hjälp av skolans testfaciliteter.
Ett annat minnesvärt projekt var när vi fick utveckla och presentera en hypotetisk affärsplan för ett start-up-företag inom energibranschen. I projektet ingick omfattande arbete såsom marknadsundersökning och kassaflödesprognoser för de första tre åren. Detta var en mycket givande och rolig uppgift, särskilt om man har en entreprenöriell ådra.

Min resa fram till att jag började studera den här utbildningen är kanske inte den mest typiska. Jag har mer än 15 års erfarenhet som professionell ishockeyspelare och var tidigare medgrundare till ett start-up-företag. Under min ungdom och genom gymnasiet var mitt fokus främst inriktat på ishockey, och jag deltog i ett elitidrottsprogram i Uppsala med samhällsvetenskaplig inriktning. Det var alltså långt ifrån de tekniska och naturvetenskapliga alternativen.
Som ishockeyspelare visste jag alltid att det skulle komma en tid när det var dags för en helt annan yrkeskarriär. Med den insikten började jag parallellt med min ishockeykarriär att studera. Efter att ha tagit ett antal fristående kurser inom olika ämnen, blev jag alltmer intresserad av ingenjörskap och energi. Jag beslutade då att samtidigt som jag spelade ishockey ute i europa att studera tekniskt basår och sökte sedan till högskoleingenjörsprogrammet vid Högskolan Dalarna.

Utbildningen har några speciella inslag som jag vill nämna. För det första, all undervisning sker hybrid, vilket har varit avgörande för mig eftersom jag inte är bosatt i Sverige och behöver läsa på distans. Hybrid innebär att studenterna kan välja om man vill läsa på distans eller på campus. Även om jag ibland saknar möjligheten att träffa mina studiekamrater personligen, har vi skapat en fin gemenskap online genom olika forum. Där kan vi ställa frågor, diskutera studierelaterade ämnen och stötta varandra.

Lärarna på utbildningen har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma. Jag uppskattar deras förståelse för oss som studerar på distans. De tar sig regelbundet tid att besvara alla våra frågor, oavsett om de är stora eller små. Det har verkligen bidragit till att göra utbildningen mer tillgänglig och givande.

En vanlig studievecka varierar beroende på vilka kurser som pågår. I de flesta kurser publiceras föreläsningarna antingen vid kursstart eller veckovis. Det ger oss möjligheten att själva välja plats och tid för att ta del av materialet, vilket har varit särskilt smidigt för mig som kombinerar studierna med min ishockeykarriär. Dessutom hålls vanligtvis 1-2 lektioner per kurs varje vecka, där vi går igenom och diskuterar föreläsningsmaterialet och genomför räkneövningar.

Det bästa med utbildningen är balansen som den erbjuder mellan det tekniska och det praktiska. Jag uppskattar möjligheten att förstå både teoretiska och praktiska aspekter av energisystem och hur de fungerar inom samhället. Dessutom är det väldigt fördelaktigt att programmet erbjuds på distans. Det ger oss möjligheten att själva välja hur och när vi vill studera, vilket passar mig perfekt.

Det finns många användbara råd att ge, men det viktigaste är att du hittar din egen studiestil. Utöver det vill jag betona två viktiga aspekter:

Våga be om hjälp, oavsett om det är från lärare eller studiekamrater. Du är oftast inte ensam om att undra över vissa frågor.

Försök att hålla dig i fas med kursarbetet och undvik att skjuta upp saker. Det är en god vana som gör att du inte behöver ägna hela helger åt att ta igen förlorad tid.

Jag valde programmet och Högskolan Dalarna av flera skäl. För det första var möjligheten att studera på distans avgörande för mig. Det passade min livssituation och gjorde det möjligt att kombinera studier med arbete och boende utomlands. Vidare så intresserade programmets kursinnehåll mig med ämnen som jag är passionerad över och som har en stor relevans i dagens samhälle.

Om du är en blivande student på Högskolan Dalarna som planerar att studera på distans, har jag ett värdefullt råd: Var ute i god tid när det gäller alla dina förfrågningar, särskilt de som rör tentamen på annan ort. Själv har jag skrivit tentamen på svenska konsulat, kyrkor och universitet runt om i Europa. Det har fungerat perfekt för mig, men det är inget du bör boka i sista minuten då det är en del formaliteter som behöver godkännas, och det kan ta tid. 

Jag tycker att programmets kursinnehåll är mycket spännande. Det erbjuder en bred och mångsidig inriktning på olika aspekter av energisystem, med kurser som täcker flera energiområden i samhället. De flesta av kurserna har en stark teknisk inriktning, men det finns även några som tar ett bredare samhälleligt perspektiv. Att det finns en del praktiska inslag är också ett stort plus då inlärningsmiljön blir mera varierande.

Senast granskad:
Senast granskad: