Kurs GBY2GC

BIM i byggprocessen

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i hela byggprocessen.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • Redogöra för BIM i byggprocessen och vad det innebär för olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
  • Utvärdera möjligheter och begränsningar med BIM utifrån olika aktörer såsom förvaltare, projektörer och entreprenörer
  • Beskriva rollerna i en BIM-projektorganisation
  • Redogöra för branschstandarder och styrdokument i BIM-projekt
  • Redogöra för vanliga datorstödda verktyg i BIM-projekt.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3G
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Persson