Kurs BY1054

Vägteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva en väg- respektive bankonstruktions uppbyggnad och redogöra för olika konstruktionsdelars funktion.
 • redogöra översiktligt för olika undergrundsmaterials och vägbyggnadsmaterials egenskaper i samband med vägkonstruktioner.
 • visa kännedom om den geologi som påverkar väg- och bankonstruktionen.
 • redogöra översiktligt för metodiken vid dimensionering av vägöverbyggnader.
 • redogöra för olika metoder att beskriva vägytans och vägkonstruktionens egenskaper och beskriva hur dessa egenskaper påverkar trafikanten.
 • beskriva nedbrytning av väg- och bankonstruktionen.
 • redogöra för underhåll av vägar och järnvägar.
 • redogöra för vatten- och avloppsteknik i samband med infrastrukturkonstruktioner.
 • visa kännedom om mätningsteknik och maskinstyrning i samband med infrastrukturprojekt.
 • redogöra för principerna vid konstruktion av broar.
 • redogöra för olika grundläggningssätt och typval för broar.
 • redogöra översiktligt för olika produktionsmetoder för broar.
 • redogöra översiktligt för säkerhet vid arbete på väg.
 • redogöra översiktligt för gällande föreskrifter och regler inom området.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Minst 15 hp inom byggarbetsledar- eller byggingenjörsutbildning, åk 1.
Anmälningskod:
HDA-V36YK