Kurs BY1054

Vägteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • beskriva en väg- respektive bankonstruktions uppbyggnad och redogöra för olika konstruktionsdelars funktion.
 • redogöra översiktligt för olika undergrundsmaterials och vägbyggnadsmaterials egenskaper i samband med vägkonstruktioner.
 • visa kännedom om den geologi som påverkar väg- och bankonstruktionen.
 • redogöra översiktligt för metodiken vid dimensionering av vägöverbyggnader.
 • redogöra för olika metoder att beskriva vägytans och vägkonstruktionens egenskaper och beskriva hur dessa egenskaper påverkar trafikanten.
 • beskriva nedbrytning av väg- och bankonstruktionen.
 • redogöra för underhåll av vägar och järnvägar.
 • redogöra för vatten- och avloppsteknik i samband med infrastrukturkonstruktioner.
 • visa kännedom om mätningsteknik och maskinstyrning i samband med infrastrukturprojekt.
 • redogöra för principerna vid konstruktion av broar.
 • redogöra för olika grundläggningssätt och typval för broar.
 • redogöra översiktligt för olika produktionsmetoder för broar.
 • redogöra översiktligt för säkerhet vid arbete på väg.
 • redogöra översiktligt för gällande föreskrifter och regler inom området.