Kurs GBY33L

Byggd miljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och utföra kulturhistorisk värdering av befintlig bebyggelse
  • göra en kulturmiljöanalys av befintlig bebyggelse
  • beskriva byggteknik i befintlig bebyggelse för byggnader uppförda sedan 1800-talets början
  • beskriva underhålls-, ombyggnads- och renoveringsbehov i det byggda beståndet med utgångspunkt i kulturhistoriskt värde och hållbarhetsaspekter
  • redogöra för krav enligt PBL och BBR som särskilt berör ändring av byggnad
  • redovisa byggtekniska konstruktioner för småhus, flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • redogöra för olika miljöcertifieringssystem och principer för livscykelanalys för byggnader
  • redogöra för utgångspunkter för planering av markområden kring olika typer av bebyggelse
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3b alt 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G3M
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig