Kurs GBY2VR

Hållbar utveckling

5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Det övergripande målet med kursen är att öka medvetenheten om de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Kursen avser att ge en översiktlig kunskap om globala, nationella och lokala hållbarhetsfrågor ur ett ekologisk, socialt och ekonomiskt perspektiv. Både generellt och med särskild koppling till bygg- och samhällsplaneringsbranschen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara begreppet hållbar utveckling och dess betydelse i anslutning till bygg- och samhällsplanerarbranschen
  • redogöra för hållbarhetsproblem samt identifiera strategier för att hantera dessa inom ramen för bygg- och samhällsplaneringsbranschen
  • tillämpa metoder som är relevanta i anslutning till ett hållbart byggande och en hållbar samhällsplanering
  • kritiskt reflektera och resonera kring olika utmaningar och möjligheter kopplat till hållbarhet och den framtida yrkesrollen
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EW2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Gabriella Haglund