Kurs GBY38D

Geoteknik och konstruktionsteknik betong

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas egenskaper,
  • beskriva spänningstillståndet i jord,
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord,
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck,
  • visa förståelse för orsaker till stabilitetproblem i slänter,
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnadsverk och vägar,
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder,
  • dimensionera konstruktioner i betong.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3K3C
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Hans Persson