Kurs GBY34N

Examensarbete i byggteknik för högskoleingenjörsexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 7, 2025

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

· identifiera ett vetenskapligt intressant område samt formulera och undersöka ett forskningsproblem inom området byggteknik,
· kritiskt och systematiskt inhämta samt bearbeta information från relevant litteratur inom byggteknik,
· självständigt planera och genomföra uppgifter inom given tidsram,
· kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet vetenskapligt och därigenom kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap,
· redovisa sina resultat skriftligt i en uppsats med god språkbehandling och som följer angivna formalia
· muntligt redogöra för resultatet av sitt arbete på ett tydligt, pedagogisk och vetenskapligt sätt,
· kritiskt granska andra examensarbeten genom att opponera muntligt och skriftligt,
· skriva en sammanfattning av uppsatsen på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.

Startar och slutar:
vecka 7, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 120 hp i byggingenjörsprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KMV
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Stina Johansson