Kurs BY1047

Bärkraftigt byggande och boende

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

En kurs i ekobyggande.
Vill du bygga eller renovera ett eget hus eller vill lära dig mer om hållbart byggande?

Kursen har 6 fysiska tvådagarsträffar där vi går igenom hur man utformar en byggnad och ett boende med hänsyn till platsens förutsättningar.  Vi går igenom vilka riktlinjer och krav som finns inom byggande, hur en byggnad fungerar och vilka material man kan använda, hur det hänger ihop med ventilation, uppvärmning och övriga installationer.

Du möter föreläsare med spetskunskap inom skilda områden, alltifrån skogsträdgård till avlopp o vatten till alternativa byggmaterial, trädgård och uppvärmning.

Parallellt med kursen så genomför du ditt projektarbete där du tillämpar kunskapen som du får med dig under kursens gång.

Träffarna sker torsdag- fredag och innehåller föreläsning, seminarium och studiebesök.

Mellan de fysiska träffarna så ses vi digitalt i seminarium eller med en handledning.

Träffarna sker på Campus Borlänge.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

· förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
· beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
· redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
· redogöra för olika byggtekniker för småhus
· redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation, vatten och avlopp
· bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett småhusprojekt inom hållbar utveckling
· beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande text och bygglovsansökan
· göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och kontroller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
  • beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
  • redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
  • redogöra för olika byggtekniker för småhus
  • redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation, vatten och avlopp
  • bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett småhusprojekt inom hållbar utveckling
  • beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande text och bygglovsansökan
  • göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och kontroller.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 23, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3KEL
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Stina Johansson