Kurs BY1047

Bärkraftigt byggande och boende

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2022

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten kunskaper för att gå från tanke till handling för ett eget byggprojekt. Kursen tar dig genom hållbar utveckling, planering och utformning av byggnader anpassade för platsen, till fastighetens installationer, förvaltning och utveckling av platsen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
• beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
• redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
• redogöra för olika byggtekniker för småhus
• redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation, vatten och avlopp
• bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett småhusprojekt inom hållbar utveckling
• beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande text och bygglovsansökan
• göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl, tidsåtgång och kontroller.

Kursen är fristående och genomförs med 8 st fysiska träffar under höst- och vårterminen.

Startar och slutar:
vecka 35, 2022 - vecka 19, 2023
Studietakt:
25%
Studieort:
Stjärnsund
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3CME
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig