Start vecka 36, 2018

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
· göra aktiva val med avseende på byggnadssätt, byggnadsmaterial och byggandets genomförande för att kunna driva och genomföra ekologiska byggprojekt,
· skriva en kravspecifikation för ett byggprojekt, innehållande beskrivning av byggnadens funktion och användning samt beställarens krav på komfort, tekniska installationer och byggandets genomförande
· skriva en programhandling för bygget som beskriver tomtens och byggandens tekniska uppförande samt hur byggkontroll ska ske
Startar och slutar:
v36, 2018 - v23, 2019
Studietakt:
25%
Studieort:
Stjärnsund
Undervisningstid :
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H2Y94