Kurs BY1047

Bärkraftigt byggande och boende

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Det övergripande målet med kursen är att ge studenten kunskaper för att gå från tanke till handling för ett eget byggprojekt. Kursen tar dig genom hållbar utveckling, planering och utformning av byggnader anpassade för platsen, till fastighetens installationer, förvaltning och utveckling av platsen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• förklara vad hållbar utveckling innebär för byggande och boende
• beskriva byggprocessen, myndighetskrav och miljöaspekter vid byggande
• redogöra för olika byggmaterials tekniska och miljömässiga egenskaper
• redogöra för olika byggtekniker för småhus
• redogöra för olika typer av installationssystem för värme, ventilation,   vatten och avlopp
• bestämma lämpliga byggmaterial, byggteknik och installationer för ett   småhusprojekt inom hållbar utveckling
• beskriva ett byggprojekt med kravspecifikation, ritningar, beskrivande   text och bygglovsansökan
• göra en byggteknisk genomförandeplan inklusive ekonomisk kalkyl,              tidsåtgångoch kontroller.

Kursen är fristående och genomförs med 8 st obligatoriska träffar som delas mellan fysiska träffar i Sjärnsund samt Borlänge. Enstaka tillfällen av dessa 8 träffar kan komma att bli digitala.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 22, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Stjärnsund
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3EWE
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig