Kurs GSQ2PH

Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering, plangenomförande, förvaltningsrätt och fastighetsrätt. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för en fördjupad kunskap inom plan- och byggjuridik samt grunderna i förvaltnings- och fastighetsrätt och angränsande lagstiftningar
  • Redogöra för exploateringsprocessen, dess förutsättningar, aktörer och aktörernas olika roller från ett planeringsperspektiv
  • Redogöra för exploaterings- och markanvisningsavtal kopplat till bebyggelseexploatering
  • Förklara konsekvenser av planläggning enligt Plan- och bygglagen (PBL)
  • Utföra enklare miljöbedömningar och riskanalyser
  • Redogöra för fastighetsekonomiska förutsättningar i den fysiska planeringen
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Akademiska poäng (1-165 hp)
Anmälningskod:
HDA-H3FM2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig