Kurs GSQ2PH

Fysisk planering III - genomförande och juridisk fördjupning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper inom fysisk planering med tyngdpunkt på detaljplanering, plangenomförande, förvaltningsrätt och fastighetsrätt. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för en fördjupad kunskap inom plan- och byggjuridik samt grunderna i förvaltnings- och fastighetsrätt och angränsande lagstiftningar
  • Redogöra för exploateringsprocessen, dess förutsättningar, aktörer och aktörernas olika roller från ett planeringsperspektiv
  • Redogöra för exploaterings- och markanvisningsavtal kopplat till bebyggelseexploatering
  • Förklara konsekvenser av planläggning enligt Plan- och bygglagen (PBL)
  • Utföra enklare miljöbedömningar och riskanalyser
  • Redogöra för fastighetsekonomiska förutsättningar i den fysiska planeringen
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 hp i bygg- och samhällsplanerarprogrammet eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H3A2S
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig