Kurs GSQ25N

Examensarbete för kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Examensarbetets övergripande mål är att studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter under utbildningen genom att genomföra ett vetenskapligt grundad arbete inom kunskapsområdet.
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
 • kritiskt bearbeta teoretiska kunskaper inom samhällsbyggnadsteknik
 • visa kunskap och förståelse gällande forskningsstrategi, datainsamlings- och analysmetoder samt relevant forskning inom ämnet samhällsbyggnadsteknik
 • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnesområdet samhällsbyggnadsteknik
 • planera och genomföra en litteraturstudie kopplad till en framtagen problemställning
 • planera, designa och genomföra en vetenskapligt grundad studie inom samhällsbyggnadsteknik
 • anlägga olika perspektiv på det undersökta problemet och argumentera för den valda metoden, samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt
 • visa förmåga att planera självständigt och genomföra uppgifter inom given tidsram
 • redovisa sina resultat vid en muntlig presentation och i en skriftlig rapport
 • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättra genomförandet
 • opponera på ett annat examensarbete vid ett seminarium
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • 150 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet samhällsbyggnadsteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLP
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88