Utbildningsprogram TTEKB

Teknisk bastermin

Komplettera din behörighet från gymnasiet för att kunna söka naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Under en termin läser du fysik och matematik.
30 förutbildningspoäng Behörighetsgivande förutbildning

Basterminen kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Du får under en termin läsa in den behörighet du saknar, erfarenhet av högskolestudier, utveckla din studieteknik, lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler samt prova på studentlivet.

Om du fullföljer basterminen och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Behörig att söka basterminen är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 3c (alternativt matematik D), Fysik 1a (alternativt Fysik 1b1 eller Fysik A) samt Kemi 1 (alternativt Kemi A) med betyget E eller Godkänt. 

Namn: Lars NordinLars mindre.jpg
Kommer från: Östersund
Studietid: 2019

Hej Lars, vart befinner du dig i dina studier idag?

Jag läser andra terminen till högskoleingenjör – byggteknik.

Varför valde du att studera teknisk bastermin?

Jag gick samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och behövde komplettera med en del gymnasiekurser för att vara behörig att söka in till högskoleingenjörsprogrammet.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Jag jobbade 13 år inom mediabranschen men i samband med att vi flyttade från Stockholm till Falun kände jag för att göra något annat. Jag började först studera på lärarprogrammet på Högskolan Dalarna med en mer långsiktig tanke om att kanske kunna bli trä- och metallslöjdlärare. När jag hade studerat 1,5 år kände jag att det inte kändes helt rätt. Jag hittade då högskoleingenjörsutbildningen – byggteknik som kändes spännande. Men för att komma in behövde jag gå en bastermin.

Hur är det på utbildningen?

Det var intensivt och lärorikt. Det var högt tempo, men det gjorde också att jag kom bättre förberedd till den utbildning jag läser nu.

Vad är det bästa med utbildningen?

Generellt väldigt bra förberedelse för högskolestudier, med både upplägg, intensitet och att hitta min studieteknik. Jag har även gynnats av att jag haft kunskapen från basterminen färsk nu när jag studerar byggteknik.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

En vecka bestod ofta av föreläsningar och sedan en övningslektion på det föreläsaren hade gått igenom. Det var bra att det var tid avsatt att räkna det föreläsaren hade gått igenom på en gång.

Vad gör du och dina studiekompisar på fritiden?

Jag umgicks inte så mycket med mina studiekompisar på fritiden då jag har småbarn hemma som tar mycket tid. Jag har dock fortsatt kontakt med några stycken från basterminen som går samma samt andra högskoleingenjörsutbildningar.

Har du några tips till blivande studenter?

Våga fråga. Jag frågade en massa under hela basterminen. De knäppaste frågorna är kanske ändå de som gör att du förstår sen.

Utbildningens innehåll

Basterminen erbjuder dig följande behörighetsgivande kurser.

  • Matematik 4
  • Fysik 1b2
  • Fysik 2

Observera:
Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Studierna på basterminen ger inte akademiska högskolepoäng (hp). Då basterminen räknas som för­beredande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad bastermin besitter du behörighet i kurserna Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4, vilket innebär att du får en behörighet till att söka ingenjörsutbildningar.

Examen

Intyg utfärdas att den studerande gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat. Av intyget framgår vilka krav på behörighet som förutbildningen motsvarar.

Studera vidare

Om du fullföljer basterminen och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Våren 2024
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-V3G3V
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 1a alt 1b1+1b2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Start vecka 3
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3G3U
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 1a alt 1b1+1b2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Stängd för sen anmälan
Våren 2025
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-V3K54
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 1a alt 1b1+1b2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningsperiod
-
Start vecka 4
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-V3K55
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 1a alt 1b1+1b2, Kemi 1
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

0 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig