Utbildningsprogram TTEKB

Teknisk bastermin

Komplettera dina studier från gymnasiet för behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.
30 förutbildningspoäng Behörighetsgivande förutbildning

Basterminen kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Du får under en termin läsa in den behörighet du saknar, erfarenhet av högskolestudier, utveckla din studieteknik, lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler samt prova på studentlivet.

Om du fullföljer basterminen och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Behörig att söka basterminen är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 3c, Fysik 1a (alternativt Fysik 1b1 eller Fysik A) samt Kemi 1 (alternativt Kemi A) med betyget E eller Godkänt. 

Utbildningens innehåll

Basterminen erbjuder dig följande behörighetsgivande kurser.

  • Matematik 4
  • Fysik 1b2
  • Fysik 2

Observera:
Basterminen är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Studierna på basterminen ger inte akademiska högskolepoäng (hp). Då basterminen räknas som för­beredande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå.

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutad bastermin erhålls områdesbehörighet A9, vilket innebär att du får en behörighet till att söka ingenjörsutbildningar.

Examen

Intyg utfärdas att den studerande gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat. Av intyget framgår vilka krav på behörighet som förutbildningen motsvarar.

Studera vidare

Om du fullföljer basterminen och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Senast granskad: