Utbildningsplan

Teknisk bastermin30 förutbildningspoäng

Programkod
TTEKB
Programansvarig
Susanne Römsing
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2018-09-20.
Gäller fr.o.m. HT 2018.
Reviderad
Reviderad 2021-03-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2021.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet ((SFS 2018:1519). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.

Efter avslutade kurser skall studenten kunna:

- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå
- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa  problem
- visa förmåga att  redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

 Basterminens övergripande mål är att studenten ska komplettera tidigare gymnasiestudier och erhålla särskild behörighet (områdesbehörighet A9) till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet (SFS 2007:432). Utbildningen skall också introducera studenten till högskolestudier.

Efter avslutade kurser skall studenten kunna:

- använda ämnesspecifika kunskaper i naturvetenskap och matematik på gymnasienivå
- tillämpa ett naturvetenskapligt/tekniskt arbetssätt för att urskilja, formulera och lösa  problem
- visa förmåga att  redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga problem och lösningar
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning

2. Huvudsaklig uppläggning

Basterminen delas upp i två läsperioder där examination anordnas i båda läsperioderna.

3. Programmets kurser

Basterminens kurser som tillsammans med Kemi A/Kemi 1 ger områdesbehörighet A9:

Fysik 1b2 5 fup
Fysik 2 10 fup
Matematik 4 10 fup
Högskoleförberedande kurs 5 fup

4. Examensbenämning

Intyg utfärdas att den studerande gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat. Av intyget framgår vilka krav på behörighet som förutbildningen motsvarar.

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c alt Matematik D, Fysik 1a alt 1b1+1b2, Kemi 1

6. Summary in English

The overall goal of the Basic Year in Science and Mathematics is to supplement the students’ earlier education and qualify them to study science and engineering at university level. The studies will also serve as an introduction to higher education.

Upon completed courses, the student will be able to:

- use a range of basics in science and mathematics at high school level
- apply a scientific procedure to identify, formulate and solve problems
- exhibit the ability to present basic scientific problems and  solutions, orally and in writing
- demonstrate capacity for teamwork in diverse group settings.

7. Övrigt

Utbildningens kurser kan ej utgöra del av examen vid Högskolan Dalarna.

Godkända studier från Tekniskt bastermin vid Högskolan Dalarna ger platsgaranti på Högskolan Dalarnas utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik, under förutsättning att behörighetskraven för sökt utbildning är uppfyllda. Platsgarantin gäller för student som läst och är godkänd på minst en behörighetsgivande kurs inom basåret.