Kurs GSQ2LA

Samhällsplanering och IT

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om IT och digitaliseringens betydelse och användning i samhällsplanering och stadsutveckling.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för aktuell diskurs och kunskapsutveckling kring digitalisering, IT och smarta städer samt hur dessa används i och påverkar samhällsplaneringen och stadsutvecklingen
  • visa grundläggande förståelse för relationsdatabaser och programmeringsspråk kopplade till tillämpningar inom samhällsplanering
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser, inklusive enkel begreppsmodellering för databasdesign
  • hantera data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt med hjälp av SQL
  • kritiskt diskutera konsekvenser för samhällsplanering och stadsutveckling till följd av integreringen av IT, digitala lösningar och diskurser kring smarta städer i samhällsplaneringen
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLJ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Haglund