Kurs GEG2UE

Energieffektivisering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • kategorisera och utföra beräkningar på energianvändning i byggnader
  • föreslå och motivera relevanta energibesparande åtgärder
  • redogöra för hur man utför en energibesiktning av en byggnad
  • genomföra beräkningar på såväl komponenter som delsystem i olika typer av industriella verksamheter och göra en bedömning av energisparpotentialen
  • redogöra för vilken typ av information och statistik som behöver samlas in för att kunna göra en energianalys av en verksamhet
  • analysera och motivera energieffektiviseringsåtgärder i verksamheter och byggnader med relevanta beräkningsmetoder
  • genomföra en energikartläggning på ett företag inkluderat nulägesanalys och åtgärdsförslag i syfte att effektivisera energianvändningen
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Installationsteknik och dimensionering 7,5 hp
  • Termodynamik, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EY9
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Mats Rönnelid