Kurs GBY2RX

Fastighetsförvaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och förståelse om fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhet. Studenten ska även tillägna sig kunskap om byggnader från olika tidsepoker av det befintliga byggnadsbeståndet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhetssystem samt övriga aktörer i fastighetsbranschen
  • Tillämpa de regler som finns för samhällets styrning av fastighetsförvaltning vilket bland annat innefattar myndigheters krav vid ändring av byggnad, och kulturhistorisk värdering av byggnader
  • Värdera innehåll och syfte i förvaltningsplaner
  • Identifiera och lösa utmaningar i de tekniska förvaltningsprocesserna
  • Visa förståelse för och tillämpa grunderna i fastighetsekonomi
  • Förklara hur upphandling av fastighetstjänster utförs
  • Förklara hur ombyggnad och tillbyggnad samt underhålls- och renoveringsåtgärder kan utföras resurseffektivt
  • Tillämpa verktyg för miljöbedömningar av material och byggnader
  • Värdera och jämföra olika miljöcertifieringssystem för byggnader
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GHA
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Stina Johansson