Kurs GBY2V6

Arbetsplatsförlagd utbildning

10 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper i arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad, arbetsuppgifter kopplade till ledarrollen, kalkylering och anbudsförfarande, uppföljning samt avslutning av projekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva vilka yrkesroller som ingår i företagets organisation samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är kopplade till dessa olika roller.
  • Analysera och redovisa ledarens roll inom förvalting eller byggarbetsplatsen.
  • Redogöra för rutinerna kring företagets anbudsprocess innefattande mängdberäkning, prissättning, resursplanering, och anbudsformulering.
  • Redogöra för rutiner som: planeringsarbete, mötesrutiner, kvalitets- miljö- arbetsmiljöarbete, prognoser samt ansvarsfrågor.
  • Analysera och redovisa avslut av projekt med avseende på: uppföljning, dokumenthantering vid överlämning samt slutbesiktning.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 23, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 45 hp av årskurs 1 inom programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3J
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Stina Johansson