Kurs GMD2HG

Matematik 2 för grundlärare F-3

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som möter individers och elevgruppers olikheter
 • med grund i aktuella styrdokument analysera och bedöma elevers matematiska prestationer samt kommunicera bedömningars resultat till olika inblandade
 • problematisera och värdera olika praktiker för och perspektiv på bedömning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • utifrån bedömning av elevers kunskaper och prestationer kritiskt granska och modifiera didaktiska val
 • förklara och motivera grundläggande begrepp, modeller och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom områdena samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena: samband och förändring; algebra; sannolikhet och statistik, samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
 • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • analysera och kritiskt granska vetenskaplig text med avseende på teori, metod och resultat samt använda dessa analyser i akademiskt skrivande.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GDN
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Canvas

I lärplattformen Canvas hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • utifrån matematikdidaktiska ramverk, teorier och perspektiv analysera och problematisera undervisning i matematik som möter individers och elevgruppers olikheter
 • med grund i aktuella styrdokument analysera och bedöma elevers matematiska prestationer samt kommunicera bedömningars resultat till olika inblandade
 • problematisera och värdera olika praktiker för och perspektiv på bedömning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • utifrån bedömning av elevers kunskaper och prestationer kritiskt granska och modifiera didaktiska val
 • förklara och motivera grundläggande begrepp, modeller och metoder med hjälp av olika uttrycksformer inom områdena samband och förändring, algebra samt sannolikhet och statistik som utgör baskunskaper för undervisning i förskoleklassen och årskurserna 1 - 3
 • använda och argumentera för valet av modeller och metoder för att lösa uppgifter inom områdena: samband och förändring; algebra; sannolikhet och statistik, samt använda grundläggande begrepp och matematisk notation för att redogöra för lösningar
 • föra och följa matematiskt grundat resonemang i förhållande till kursens innehåll och uppgifter samt bearbeta och uttrycka matematiskt innehåll med hjälp av olika digitala verktyg
 • skriftligt och muntligt kommunicera kursens innehåll, anpassat till situation
 • analysera och kritiskt granska vetenskaplig text med avseende på teori, metod och resultat samt använda dessa analyser i akademiskt skrivande.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Matematik 1a för grundlärare F-3, 7,5 hp och Matematik 1b för grundlärare F-3, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRC
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 15 april
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig