Kurs GSQ2J4

Regional och ekonomisk planering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter genomgången kurs ska studenten kunna: ·
  • Redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom såväl ekonomisk geografi som inom regional planering samt kunna relatera dessa till samhällsförändringar.
  • Beskriva den svenska regionala planeringens innehåll, processer, regelverk, samt dess betydelse i ett samhällsbyggnadsperspektiv.
  • Kritiskt reflektera kring olika planeringssituationer och förekommande intressen, ståndpunkter och diskurser inom regional och ekonomisk planering.
  • Inhämta, sammanställa, analysera och presentera relevant information för ekonomisk och regional planering skriftligt och med stöd av GIS och bilder.
  • Tillämpa kunskaper om regional och ekonomisk planering i praktiskt planeringsarbete med stöd av processmetodik och planeringsverktyg
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLE
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Gabriella Haglund