Utbildningsprogram TBOSG

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Vår unika byggutbildning ger dig chansen. Du som väljer bygg- och samhällsplanerarprogrammet kommer att skapa framtidens infrastruktur, bostäder och fastigheter.
180 högskolepoäng Grundnivå

Fyra studenter jobbar med ritningar och datorer

Bli en nyckelspelare i vår gemensamma utveckling

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ger dig grundläggande byggteknisk förståelse. Du får kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling med utgångspunkt i resurshushållning och hållbar utveckling. Genom din kunskap om Miljöbalken, Plan- och bygglagen och andra förordningar kan du leda byggprocessen snabbt och effektivt. Du får kunskaper i upphandling och förhandling, men även tekniska verktyg. Projektering, upphandling eller bygglovsärenden är några exempel på arbetsuppgifter efter utbildningen.

Fördelar för dig som väljer Bygg- och samhällsplanerarprogrammet:

  • Kombinerar bygg- och samhällsplanering
  • Hållbar utveckling är i fokus hela utbildningen
  • Utbildningen ges i nära samarbete med blivande arbetsgivare
  • Stor arbetsmarknad och goda framtidsutsikter

Porträttbild på HampusHej!

Mitt namn är Hampus, jag kommer från Sundsvall och studerar på utbildningen Bygg- och samhällsplanerarprogrammet.

Jag valde utbildningen efter att ha träffat stadsplanerarna på Sundsvall kommun.

Jag jobbade för dåvarande som hissmontör och fick chansen att komma in på Stadsbyggnadskontoret för att träffa ett par tjejer som informerade mig om sina arbetsuppgifter. Jag blev direkt tagen av den bredd som yrket medförde. De arbetade med samhällsfrågor, miljö, bygg och de fick t.om. möjligheten att framhäva sina estetiska sidor i deras uppgifter.

Jag trivs utmärkt på min utbildning och lägger stort värde i att lärarna på skolan själva är ”gamla rävar” i branschen med kontakter runtom Dalarna. Det skapar även en pålitlighet till utbildningen just att kurserna vi läser är någonting som våra lärare själva skapat fram och anser vara utav vikt för våra framtida karriärer. Även variationen på åldrar och bakgrunder hos mina studiekamrater är någonting som jag anser ger det hela ytterligare liv.

Högskolan Dalarna lockade mig på grund av utbildningen, just att den inte enbart gav kunskaper inom den fysiska planeringen utan även inom byggbranschen. Detta gjorde om inte en redan bred utbildning ännu bredare. Det känns bra att man inte har seglat sitt öde i enbart planeringens händer efter att ha tagit examen. Man vet ju trots allt aldrig vilken väg livet kan bära av mot, om tio år kanske jag vill jobba med projektering? Då finns den möjligheten.

Borlänge är en liten stad vilket gör att man snabbt blir bekant med trakterna och känner sig hemma. För den shoppingtokige så är nog Borlänge rena drömmen med Kupolen som enkelt bör kunna fylla dem behoven. Men för min egen räkning så trivs jag för det mesta i Boränge just för att det är en lugn och trygg stad att leva i, med ett påtagligt uteliv som grädden på moset!

Ett gott samhälle för mig är givetvis baserat på de människor jag har runt mig, har man bra folk bakom ryggen klarar man det mesta. Men om man ska se det på ett rent fysiskt plan så bör man blanda in grönstruktur, funktionell gång- och cykeltrafik i samspel med motortrafiken, att känna trygghet och säkerhet i sitt samhälle, närhet och tillgång till kommersiell samt offentlig service och såklart även en stabil arbetsmarknad. Ja, listan kan bli lång och detaljerna slipper du. Utbildning har förstås gett mig ett par nya ögon att analysera med.

Den skillnad jag hoppas kunna göra i mitt yrke är att stärka strukturen i samhällen och skapa ett tryggare liv för mina medmänniskor genom planeringen. Skapa attraktivare miljöer för folk att bo i samt motverka segregation och klassklyftor. Jag som person kan vara med och strukturera och planera för en hållbar miljö och framtid.

Efter examen hoppas jag på en framtid i min hemstad, där jag kan lära in mig på yrket som planerare i praktiken. Jag vill helst syssla med stadsplanering, det känns som ett jobb med mycket variation som kommer testa mina kunskaper. Men det finns även tankar om att ta en magisterexamen utomlands. Det är det som är det fina med livet, man kan hoppas och ha tankar men man vet egentligen aldrig vart man hamnar i slutändan.

För er som är nyfikna över utbildningen så är mina rekommendationer goda. Byggbranschen i Sverige är just nu blomstrande. Det byggs för jämnan, titta bara ut i staden där du bor så ser du säkert en byggkran eller byggarbetsplats någonstans. Det betyder också att mer utbildade människor behövs.

Fundera då på vem det är som bestämt vart, hur och vad de får bygga? Jo det är ju vi såklart!

Så om du är en strukturerad person som gillar utmaningar och uppskattar att jobba i lag kan denna utbildning mycket väl vara rätt för dig.

Utbildningens innehåll

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet har två viktiga inriktningar; byggteknik för planering och uppförande av byggnader och anläggningar och underlag och metoder för samhällsplanering utifrån människors behov och hållbar utveckling. Perspektivet varierar från enskilda byggnader till stadsbyggnad och regional planering.

Det byggtekniska innehållet i programmet behandlar hela byggprocessen från idé till förvaltning av färdig byggnad. Byggprocessens olika skeden och aktiviteter ligger till grund för ett flertal kurser. Kunskapsområden som arkitekturhistoria, materiallära, byggteknik och byggplanering gås igenom.

Samhället ställer flera krav på hur vår byggda miljö ska planeras och utformas genom lagar och regler som måste följas. Allt detta gås igenom i de byggtekniska kurserna i programmet. Flera kurser i utbildningen är projektbaserade.

Samhällsutvecklingen styrs av förändringar i arbetsmarknad, människors beteende, politik och ekonomi. Du får lära dig att utifrån tillgänglig information skapa hållbara beslutsunderlag för samhällsplaneringen. Informationsunderlagen består idag av omfattande digital data och bearbetas med exempelvis GIS. Med dessa hjälpmedel kan också planerna visualiseras och åskådliggöras för en bred allmänhet. Kurserna i programmet behandlar både stadsutveckling, landsbygdsutveckling och transportsystem.

Årskurs 1 Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Projektmetodik 5         
Byggmaterial 5      
Arkitektur och byggande 5      
Bygg-CAD   5    
Hållbar utveckling   5    
Fysisk planering   5    
Byggfysik     7,5  
Byggprojekt småhus     7,5 7,5
Matematik för bygg- och samhällsplanerare       7,5
         
Årskurs 2        
Byggplanering och arbetsmiljö 7,5      
Matematisk statistik för bygg- och samhällspl. 7,5      
Byggprojektering   7,5    
Form och gestaltning   7,5    
IT och samhällsplanering     7,5  
Vetenskaplig metod     7,5  
Regional planering       7,5
Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)
      7,5
         
Årskurs 3        
Transportplanering 7,5      
Byggd miljö 7,5      
Befolkning och sociala perspektiv   7,5    
Planeringsprojekt   7,5    
Stadsbyggnad     7,5  
Samhällsekonomi     7,5  
Examensarbete för kandidatexamen       15

Kontakt med arbetslivet

Näringslivskontakterna är täta och omfattande, till exempel så avslutas årskurs ett med ett spännande projektarbete där varje studentgrupp får chans att planera och ta fram bygglovshandlingar för en villa. De granskas därefter av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Vad blir du efter ubildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom byggande och samhällsplanering. Myndighetsutövning på kommunal, regional och nationell nivå är ett område. Även planerings-, utvecklings- och förvaltande arbete i företag och andra organisationer inom transport, bygg- och fastighetssektorn kan vara möjliga arbetsområden.

Intervju med en samhällsplanerare

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Framtidsutsikterna är goda. Behovet av en kompetens med såväl teknisk som samhällsvetenskapligt kunnande efterfrågas allt mer. Planeringen av våra samhällen kräver numera ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.
Din blivande arbetsgivare kan bli en kommun, länsstyrelsen, eller finnas inom statlig förvaltning, fastighetsbolag eller byggkonsultföretag. Behovet av personer inom byggande och samhällsplanering kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Examen

Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet Samhällsbyggnadsteknik med programnamnet Bygg- och samhällsplanerare 180 högskolepoäng.


Senast granskad: