Unga planerare berättar (bygg- och samhällsplanering)

Jonas Fellström är 28 år och arbetar sedan 2014 som samhällsplanerare på Borlänge kommun. Det är hans första anställning efter examen från samhällsplaneringsprogrammet på Uppsala universitet och han överraskades av att jobbet är så omväxlande.

Porträttbild utomhus på Jonas Fellström

Idag rör sig Jonas flitigt mellan kommunens olika avdelningar och tack vare sin yrkesroll har han snabbt lärt känna sin nya hemtrakt.

– Ena dagen kan jag sitta med i en arbetsgrupp som planerar för kommunens nya skolor, nästa dag delta i en workshop om byggandet av en helt ny stadsdel i Borlänge, för att sedan åka ut och träffa medborgare i någon mindre ort på landsbygden, berättar Jonas Fellström.

Han är än så länge den ende renodlade samhällsplaneraren på Borlänge kommun, men eftersom han arbetar med övergripande frågor har han hela tiden kontakt med en mängd olika människor inom olika kompetensområden. Jonas huvuduppgift är att arbeta med statistik och prognoser för befolkning, sysselsättning och bostäder. Kommunen har som mål att 250 nya bostäder ska byggas varje år, då behöver man ha bra koll på den demografiska utvecklingen. Inom ramen för det uppdrag han fått har han stor frihet att styra och forma sitt arbete själv. Som nyanställd kunde det kännas tufft ibland, nu uppskattar han flexibiliteten som det ger.

– Anledningen att jag valde den här inriktningen är att jag är intresserad av samhället och av samhällsförändring. Jag vill ha en roll där jag känner att jag har en chans att påverka utvecklingen. Det känns kul när jag ser att de underlag jag tar fram verkligen används av politikerna när de fattar viktiga beslut, säger Jonas Fellström.

Dina kompisar från utbildningen, var jobbar de idag?

– De flesta jobbar med fysisk planering på olika sätt. En del håller på med trafikplanering eller mark- och exploateringsfrågor, vissa tar fram detaljplaner. Många har anställts på kommuner eller olika myndigheter som länsstyrelsen, Trafikverket och Boverket. Andra jobbar på konsultbolag, regionförbund eller stadsarkitektkontor, berättar Jonas Fellström.

Att utbilda sig till det som kallas samhällsplanerare är relativt nytt, Jonas klass var den andra årskullen som gick ut från hans program. Liknande arbetsuppgifter har däremot funnits länge, de har ofta utförts av människor som läst till exempel fysisk planering, geografi, kulturgeografi eller arkitektur.

– Arbetsmarknaden inom det här området är bred och behovet av samhällsplanerare växer. Jag vet att intresset för det program jag läste i Uppsala ökar för varje år, det är jättekul att man satsar även här på Högskolan Dalarna. Jag behöver fler kollegor, säger Jonas Fellström.

Vad tänker du yrkesmässigt om din framtid?

– Jag vill fortsätta inom det här området och arbeta med demografi och bostadsförsörjning, frågor som jag brinner för. Att vidareutveckla dialogen med medborgarna känns också både viktigt och roligt, säger Jonas Fellström.

Han lär inte gå sysslolös, allt pekar på att befolkningen och bostadsbehovet kommer att fortsätta öka.

– Mitt arbetsområde kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga under lång tid framöver. Våra planhandläggare arbetar intensivt för att fler bostäder ska kunna byggas, men det är en process som måste få ta tid. Jag är glad att få vara en del av den, avslutar Jonas Fellström.

Jonas Fellström, 28 år

Då: Samhällsplanerare med examen från Uppsala universitet 2014.

Idag: Anställd på plan- och markkontoret, Borlänge kommun.

Reportaget gjordes under våren 2016.

Senast granskad:
Senast granskad: