Fartun har läst bygg- och samhällsplanerarprogrammet

– Det bästa med utbildningen var att vi fick lära oss att lösa verkliga problem och frågor som finns ute i samhället, säger Fartun Nuur.

Porträttbild
Privat

Varför valde du att studera bygg- och samhällsplanerarprogrammet?

– Jag valde att studera vid bygg- och samhällsplanerarprogrammet, dels för att jag ville bo kvar hemma, dels också för att det är ett program som ger inblick i både byggproduktion och i planering av markanvändningen. Jag vill jobba med hur vi kan utforma hållbara städer och stadsdelar. Det jag främst tänker på är det tre hållbarhetsaspekterna: ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhet.

Vad gjorde du innan du började studera vid utbildningen?

– Min väg till Högskolan Dalarna var inte självklar från början. På gymnasiet läste jag naturvetenskap. Under tiden som jag gick på gymnasiet ville jag flytta från Borlänge till en större stad, men efter att ha tagit ett sabbatsår förändrades den bilden. När jag var yngre var min dröm att bli kemist, men den drömmen försvann och en period visste jag inte vad jag ville bli överhuvudtaget. Det skrämde mig att inte veta exakt vad jag ville bli. När jag gick på gymnasiet fick jag möjlighet att sommarjobba två-tre veckor på högskolan. Då fick jag höra att det fanns ett nytt program på högskolan, bygg- och samhällsplanerarprogrammet som lät tilltalande.

Hur var utbildningen?

– Utbildningen var utmanande och intressant. Nästan hela första året läste vi byggtekniska kurser med ingenjörsstudenter och byggarbetsledare. Vi lärde oss översiktligt hur byggprocessen fungerar. Jag tyckte om den varierande uppsättningen på kurserna, men även upplägget på själva utbildningen. Den roligaste kursen har varit ”Form och gestaltning”. I den kursen fick vi lära oss att vara i fält och skissa en serial vision (skisser) av ett gångstråk. Vi hade också en hel del kunniga gästföreläsare som gjort att vi fått variation på kunskapen och inlärning.

– På Campus Borlänge studerar många studenter från väldens alla hörn vilket bidrar till en härlig atmosfär. Undra andra året fick vi möjlighet att söka utbytestermin/utbytes år. Beroende på vilket land och språk som man är intresserad av så kan man välja bland en mängd högskolor och universitet runt om i världen. Istanbul stod högst upp på min lista. Det finns en rad olika fördelar med att studera utomlands, som till exempel att lära sig ett nytt språk, knyta nya kontakter och ge sig ut i det okända och utforska världen. 

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen var att vi lärde oss att lösa verkliga problem och frågor som finns ute i samhället. Utbildningen gav en bra inblick i både bygg och planering. Flera av lärarna har direkt koppling till branschen och utbildningen ger en bra inblick i arbetsmarknaden. Det finns också möjlighet till att studera utomlands, vilket var mycket viktigt för mig.

Hur såg en vanlig vecka med studier ut?

– Det varierade beroende på vilka kurser vi läste. Men, man ska vara beredd på att lägga ner den 40 timmar i veckan, som om det vore en vanlig arbetsvecka. Sanningen är att ibland räcker inte timmarna till och ibland behövs de inte. Därför är det viktigt att göra ett tidsschema för sin egen del, men också för att lyckas bra med sina studier.

Vad betydde det för dig att utbildningen har nära och täta näringslivskontakter?

– Det betydde enormt mycket eftersom det gav mig fler möjligheter som student till framtida yrkesval efter studierna. Ett tips är nog att försöka få till någon sommarpraktik eller liknande, det ger bra erfarenhet samtidigt som det kan hjälper till att få en bättre bild av vad som väntar efter studietiden.

Har du några tips till blivande studenter?

– Planera din tid, var nyfiken och fråga om det är något du inte förstår så att du samlar på dig för många frågetecken. Skriv högskoleprovet för att få en extra chans i urvalet och sist men inte minst hitta en eller flera studiemetoder som passar just dig. Pluggtips från mig skulle vara att hitta kurskamrater att plugga med, dels för att det blir så mycket roligare att plugga men också för att man lär sig otroligt mycket från varandra.

Senast granskad:
Senast granskad: