Kurs GBY34M

Examensarbete inom byggteknik för högskoleexamen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • identifiera ett intressant område/ämne att undersöka och formulera ett forskningsproblem inom området byggteknik,
  • inhämta och kritiskt bearbeta information från relevant litteratur inom området byggteknik,
  • självständigt planera och genomföra uppgifter inom given tidsram,
  • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet med hänsyn till vetenskapliga aspekter,
  • redovisa sina resultat i en skriftlig uppsats där studenten visar goda kunskaper på formalia och språkbehandling,
  • muntlig redogöra för resultatet av sitt arbete på ett pedagogiskt sätt,
  • kritiskt granska examensarbeten genom att opponera muntligt och skriftligt.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HEJ
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Stina Johansson