Kurs MD1103

Matematisk problemlösning i skolan

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika vetenskapliga teorier och forskningsrön såväl nationella som internationella, som behandlar matematisk problemlösning i skolan,
 • kommunicera matematik i tal, skrift, bild och handling,
 • använda olika matematiska idéer, uttrycksformer och representationsformer vid problemlösning,
 • visa förmåga att kreativt skapa, formulera och lösa problem som inte har en given lösning,
 • tolka och kritiskt granska elevlösningar samt visa förståelse för den matematiska progressionen i elevers lärande,
 • analysera undervisning i matematisk problemlösning på ett vetenskapligt sätt.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
 • Grundläggande behörighet
  Du behöver också: Matematik D.
  Eller: Matematik 3c
  (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-V346Q
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.