Kurs BFY225

Fysik 1:1

10 förutbildningspoäng
Behörighetsgivande förutbildning

Start vecka 35, 2023

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för innebörden av begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet rörelse och krafter, vilket innefattar,
  - hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse, samt
  - krafter som orsak till jämvikt och förändring av hastighet samt tryck.
 • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet energi och energiresurser, vilket innefattar,
  - arbete, mekanisk energi, värmeenergi och elektrisk energi, samt
  - energiresurser och energianvändning för ett hållbart samhälle.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, analysera och lösa problem i bekanta och nya situationer
  planera och genomföra experimentella undersökningar och observationer samt formulera och pröva hypoteser i samband med dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i samband med experimentella undersökningar, bearbeta och utvärdera data och resultat med hjälp av analys av grafer, analys av metodval, arbetsprocess och felkällor
 • göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter, till exempel frågor om hållbar utveckling
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FJF
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig