Kurs GMA28W

Linjär algebra

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Den linjära algebran inleds med teorin om de linjära ekvationssystemen och deras lösningar, eftersom förståelsen av ämnet till stor del bygger på denna kunskap. Därefter introduceras vektorbegreppet inklusive egenskaper och räkneregler såsom addition, subtraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt samt vektorprodukt. Med vektorers hjälp kan nu geometriska frågeställningar som till exempel beräkning av vinklar, avstånd, projektioner och speglingar för linjära objekt som punkter, linjer och plan utföras.

Kursen fortsätter med att behandla matriser och determinanter inklusive begrepp och räkneregler för dessa. Kopplingen mellan linjära ekvationssystem, vektorer och matriser tydliggörs därigenom på ett påtagligt sätt.

Kursen avslutas med att illustrera linjära avbildningar med hjälp av matriser och, som en följd av detta, definiera matrisers egenvärden och egenvektorer.

Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
    Du behöver också: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
    Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
    (Områdesbehörighet 8/A8)
Anmälningskod:
HDA-V33GH
Huvudområde: