Kurs GMA28W

Linjär algebra

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande i ingenjörstillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem
  • använda vektorer, matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa
  • använda vektorer för att lösa geometriska problem så kallad vektorgeometri
  • illustrera linjära avbildningar i form av matriser
  • använda matriser för att lösa egenvärdesproblem