Kurs GMA28W

Linjär algebra

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska öka sin förmåga att förstå och använda grundläggande matematiska begrepp som är vanligt förekommande i ingenjörstillämpningar.
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • behärska teori och lösningsmetodik för linjära ekvationssystem
  • använda vektorer, matriser och determinanter samt hantera räkneoperationer för dessa
  • använda vektorer för att lösa geometriska problem så kallad vektorgeometri
  • illustrera linjära avbildningar i form av matriser
  • använda matriser för att lösa egenvärdesproblem
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt Matematik 3c eller Matematik D, Fysik 2, Kemi 1
Anmälningskod:
HDA-V3DBW
Huvudområde:
Anmäl dig
Anmälan senast: 17 oktober
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Per Wallén