Personlig presentation av Per Wallén

Universitetslektor matematik
Matematik/tillämpad matematik Institutionen för information och teknik