Kurs GEG33B

Installation av solcellsanläggningar

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2023

Studenterna ska efter avslutad kurs kunna:

  • utföra en solcellsinstallation i enlighet med gällande svenskt regelverk.
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning.
  • dimensionera solcellsanläggningar med hjälp av ett simuleringsprogram.
  • förklara de typiska fel som kan uppstå vid solcellsinstallation och hur man undviker dem.
  • tillämpa projekteringsunderlag vid montage av en solcellsanläggning.
  • utföra dokumentation av solcellsanläggningar samt redogöra för driftsättning och felsökning av dessa.

Delvis engelskspråkigt studiematerial.

Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Anmälningskod:
HDA-H3G32
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig