Kurs BY1056

Byggfysik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom värme- och fukttransport, ljudisolering, akustik och brandskydd i byggnader samt om samhällets lagar och regler inom dessa områden.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och beräkna värmetransport i byggnadsdelar
  • redogöra för och beräkna fukttransport i byggnadsdelar
  • dimensionera byggnadsdelar med hänsyn till värmeförluster och fuktbelastning
  • redogöra för ljudisolering och akustikreglering i byggnader
  • redogöra för brandteori och brandskydd i byggnader
  • beskriva byggregler gällande energihushållning, fuktskydd, ljudisolering och brandskydd