Kurs BY1056

Byggfysik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom värme- och fukttransport, ljudisolering, akustik och brandskydd i byggnader samt om samhällets lagar och regler inom dessa områden.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och beräkna värmetransport i byggnadsdelar
  • redogöra för och beräkna fukttransport i byggnadsdelar
  • dimensionera byggnadsdelar med hänsyn till värmeförluster och fuktbelastning
  • redogöra för ljudisolering och akustikreglering i byggnader
  • redogöra för brandteori och brandskydd i byggnader
  • beskriva byggregler gällande energihushållning, fuktskydd, ljudisolering och brandskydd
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 12, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3DAK
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tomas Persson