Kurs BY1056

Byggfysik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper inom värme- och fukttransport, ljudisolering, akustik och brandskydd i byggnader samt om samhällets lagar och regler inom dessa områden.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och beräkna värmetransport i byggnadsdelar
  • redogöra för och beräkna fukttransport i byggnadsdelar
  • dimensionera byggnadsdelar med hänsyn till värmeförluster och fuktbelastning
  • redogöra för ljudisolering och akustikreglering i byggnader
  • redogöra för brandteori och brandskydd i byggnader
  • beskriva byggregler gällande energihushållning, fuktskydd, ljudisolering och brandskydd
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33FX