Kurs BY2025

Vetenskaplig metodik

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka tekniska problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
  • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 5, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GMN
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Haglund