Kurs GMD2BH

Matematikdidaktik I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera, såväl skriftligt som muntligt, matematikdidaktiska forskningsresultat
  • kritiskt och självständigt reflektera över egna och andras erfarenheter utifrån matematikdidaktiska källor
  • identifiera och redogöra för olika perspektiv på matematik som vetenskap och som skolämne
  • analysera och beskriva undervisning, lärande och matematiska kunskaper med matematikdidaktiska begrepp som ingår i kursen
  • redogöra för och problematisera matematikundervisning i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasiet i relation till olika perspektiv på lärande
  • planera för, problematisera och motivera matematikundervisning för årskurs 7–9 eller gymnasiet utifrån aktuella styrdokument, matematikdidaktiska teorier och undervisningshjälpmedel.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik D eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V34PP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
7 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.