Kurs GSQ33M

Planeringsprojekt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 45, 2023

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för fördjupade planeringteoretiska och diskursiva perspektiv för aktuella urbana och regionala frågeställningar.
  • Planera och utföra ett planeringsprojekt kopplat till aktuella utmaningar i samhällsbyggandet.
  • Redogöra för roller och relationer mellan olika aktörer i en planeringsprocess.
  • Utöva självreflexiv problemlösning, konsekvensanalyser och utvärdering i olika planeringssituationer.
  • Utföra kvalificerad skriftlig framställning.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp i huvudområdet Samhällsbyggnadsteknik
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3G3N
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Tony Svensson