Utbildningsprogram TTBRB

Tekniskt basår

Komplettera dina studier från gymnasiet för behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.
60 förutbildningspoäng Behörighetsgivande förutbildning

Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Du får under ett år

 • Läsa in den behörighet du saknar
 • Erfarenhet av högskolestudier
 • Utveckla din studieteknik
 • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
 • Prova på studentlivet

Behörig att söka basåret är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt. 

Om du fullföljer basåret och erhåller den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Utbildningens innehåll

Basåret erbjuder dig föjande behörighetsgivande kurser.

 • Matematik 3c
 • Matematik 4
 • Fysik 1b1
 • Fysik 1b2
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutat basår erhålls områdesbehörighet A9.


Senast granskad: