Utbildningsprogram TTBRB

Tekniskt basår

Komplettera din behörighet från gymnasiet för att kunna söka naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Under två terminer läser du fysik, kemi och matematik.
60 förutbildningspoäng Behörighetsgivande förutbildning

Basåret kompletterar dina studier på gymnasiet och ger dig behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet.

Du får under ett år

 • Läsa in den behörighet du saknar
 • Erfarenhet av högskolestudier
 • Utveckla din studieteknik
 • Lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler
 • Prova på studentlivet

Behörig att söka basåret är du som, förutom grundläggande behörighet, har Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c/Matematik B med betyget E eller Godkänt. 

Namn: Kristin MatssonKarin matsson.jpg
Kommer från:
Malung
Studietid: 2016-2017

Hej Kristin, varför valde du att läsa Tekniskt basår?

Hej! Jag ville få behörighet till högskolan Dalarnas utbildning Högskoleingenjör- byggteknik. På gymnasiet gick jag en yrkeslinje inom bygg så jag hade inte tillräckligt av ämnena matte, kemi och fysik.

Hur är det på utbildningen?

Utbildningen är intensiv, men otroligt lärorik och rolig.  Jag uppskattar att Högskolan Dalarna är en relativt liten skola. Det gör att kontakten mellan både lärare och andra i klassen blir mer personlig.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Dagarna varvas med föreläsningar och övningstillfällen. Under föreläsningarna går läraren igenom veckans nya kunskaper och under övningarna får studenterna själva räkna på det som sagts under föreläsningarna, med stöd av läraren. I kurserna i kemi och fysik får man även utföra laborationer. 

Sen får man inte glömma bort rasterna. Det är under den tiden man lär känna alla andra i klassen. Jag har fortfarande kvar vänner från den tiden, snart tre år senare.

Vilken väg valde du att gå efter avklarat basår?

Hösten efter basåret började jag på ovan nämnda ingenjörsutbildning vid Högskolan Dalarna.

Varför denna väg?

Ända sedan gymnasiet har jag haft planer på att läsa just den utbildningen. Mellan gymnasiet och högskolan jobbade jag några år inom bygg och har alltid trivts bra i branschen men jag ville utvecklas och lära mig nya saker så då valde jag att studera vidare.

Har du några råd till blivande studenter på tekniskt basår?

Gå på alla föreläsningar och övningstillfällen. Ta hjälp av varandra och sitt tillsammans och plugga på tiden som inte är schemalagd. Det kan kännas tungt stundvis och då är det guld värt att kunna reda ut saker tillsammans med andra. Så här i efterhand är det just de stunderna jag kommer ihåg som mest. Det är också viktigt att planera in ledig tid, speciellt när det är mycket i skolan.

Har du några råd till studenter efter de läst tekniskt basår?

Kunskaperna man får med sig från basåret har man nytta av hela livet. Är du inte helt säker på vad/om du vill fortsätta studera så gör det inget att vänta.

Utbildningens innehåll

Basåret erbjuder dig följande behörighetsgivande kurser.

 • Matematik 3c
 • Matematik 4
 • Fysik 1b1
 • Fysik 1b2
 • Fysik 2
 • Kemi 1

Vad blir du efter utbildningen?

Efter avslutat basår besitter du behörighet i kurserna Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4, vilket innebär att du får en behörighet till att söka ingenjörsutbildningar.

Examen

Intyg utfärdas att den studerande gått igenom förutbildningen eller del därav med godkänt resultat. Av intyget framgår vilka krav på behörighet som förutbildningen motsvarar.

Studera vidare

Om du fullföljer basåret och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på någon av följande högskoleingenjörsutbildningar nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid:

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Hösten 2024
Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H3H44
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar, första terminen

2 fysiska
0 online

Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Start vecka 36
Studietakt
100%
Studieort
Borlänge
Anmälningskod
HDA-H3H43
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
 • Grundläggande behörighet samt Matematik 2a alt 2b alt 2c
Urval
Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programrum i Canvas

I lärplattformen Canvas finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig