Kurs GSQ2R5

Urban och regional analys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig färdigheter inom kvantitativa analyser av urbana och regionala förändringsprocesser. Studenten tränas i att analysera komplexa urbana och regionala företeelser för att därigenom fördjupa sina tekniska förmågor i samhällsbyggnad. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • använda verktyg från olika analys- och modelltraditioner för samhällsbyggnad, på såväl urban som regional nivå.
  • analysera och modellera urbana och regionala processer från ett systemperspektiv
  • formulera frågeställningar och identifiera problem för utveckling av urbana och regionala system
  • föreslå lämpliga metoder för analys och föreslå tänkbara lösningar med stöd av matematisk modellering.
  • beskriva och använda olika datakällor som är vanligt förekommande inom samhällsplanering med hjälp av geografiska informationssystem (GIS).
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GLN
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig