Kurs GSQ2VY

Demografisk och social planering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för begrepp inom befolkningsgeografi, demografi och social geografi som är relevanta för samhällsplanering.
  • Beskriva och analysera den demografiska utvecklingen i Sverige samt vilken betydelse olika utvecklingstendenser har för olika samhällsfunktioner.
  • Prognostisera befolkningsutvecklingen i ett område.
  • Planera för befolkningsförändringar i ett område.
  • Bedöma sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ett planförslag och diskutera dess konsekvenser.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Geografiska Informationssystem för samhällsplanering, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3J3Y
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig